Home
Law, Democracy and Welfare

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Videoforedrag

Norge i menneskerettighetsdomstolen

Hvilke konsekvenser vil dommene fra Strasbourg få for det norske barnevernet?

Bilde av Karl Harald Søvig og tittel for seminaret.
Photo:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Main content

Den europeiske menneskerettighets-domstolen har tatt inn et rekordstort antall norske barnevernssaker til behandling. I flere dommer konkluderes det med   at Norge har krenket retten til respekt for privatliv og familieliv. Men hva sier egentlig domstolen om den norske praksisen i barnevernssaker? Og hvilke implikasjoner vil det få i barnevernssystemet på kort og lang sikt?

Barnevernfrokost 01 juni 2021 Norge i menneskerettighetsdomstolen

Producer:
Vanessa Seeligmann

Videoen er et opptak av foredrag under Barnevernfrokost 01.juni 2021. Denne ble arrangert av DIPA-senteret i samarbeid med Bergen kommune - Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB/CMI).

Karl Harald Søvig er professor og dekan ved Det juridiske fakultet, UiB. Han er blant landets ledende eksperter på barns rettigheter, og har gjennomført flere analyser av avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv.