Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Samlingsbasert videreutdanning

Radiologi for manuellterapeuter

Intensivt grunnkurs i radiologi med fokus på nerve-, muskel- og skjelettradiologi for deg som er- eller utdanner deg til manuellterapeut. Nytt kurs går våren 2024, søknadsfrist 31. januar.

Radiologikurs for manuellterapeuter ved UiB
Intensivt grunnkurs i radiologi for deg som er- eller skal bli manuellterapeut.
Photo:
Colourbox

Main content

Universitetet i Bergen arrangerer et intensivt ukeskurs i radiologi, med fokus på nerve-, muskel- og skjelettradiologi, rettet mot deg som er autorisert fysioterapeut og i tillegg enten er ferdig utdannet manuellterapeut eller er i gang med slik utdanning. 

I løpet av kurset skal du få en grundig innføring i bildediagnostikk med relasjon til nerve-, muskel- og skjelettradiologi. Bildetolking
er relatert til de viktigste sykdommene innenfor bevegelsesapparatet og differensialdiagnostiske vurderinger. Bilder fra en rekke kasus eller pasienter inngår i undervisningen. 

Kurset går på full tid over 1 uke, neste gang 18. - 24. mars 2024

Kurset avsluttes med en 2-timers skriftlig eksamen med flervalgsoppgaver, der du må få min. 60 % rett for å få bestått. 

Hvem kan søke?

Kurset er for deg som har norsk autorisasjon som fysioterapeut og i tillegg har påbegynt- eller fullført et mastergradsstudium i manuellterapi som tilsvarer klinisk mastergradsstudium i manuellterapi ved Universitetet i Bergen.

Når du registrerer søknaden din må du laste opp følgende dokumentasjon:

  • Vitnemål/karakterutskrift som viser at du har bachelorgrad i fysioterapi eller tilsvarende 
  • Vitnemål/karakterutskrift som viser fullført- eller påbegynt mastergradsstudium i manuellterapi

Har du tatt/er i gang med mastergradsstudiet ved UiB er det ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon på det, da finner vi dette i våre systemer. 

I tillegg ber vi deg oppgi ditt autorisasjonsnummer. 

Prioriteringskriterier

Vi har 24 studieplasser på dette kurset. Søkere som har fullført mastergrad i manuellterapi prioriteres først, dernest søkere som har påbegynt studium. Dersom vi får flere søkere enn vi har plasser til, vil vi ta opp kvalifiserte søkere etter dato for registrert søknad.