Home
Bergen Continuing Education Center for Dental Health

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nytt kurssenter

Bergen etterutdanningssenter for tannhelsepersonell offisielt åpnet

– Vi skal være et nødvendig supplement til tannlegeforeningens kurs og tilby etterspurt kompetanseheving for tannleger og øvrig tannhelsepersonell, sa dekan Per Bakke da han klippet åpningssnoren for Bergen etterutdanningssenter for tannhelse.

videogalleri_IKO_191121.mov

Producer:
Ingrid Losnegaard

Main content

En fersk spørreundersøkelse fra Institutt for klinisk odontologi viste at det er et behov for kurs, faglig oppdatering og livslang læring blant tannleger og øvrig helsepersonell. 

– Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en god etisk og faglig standard i tannlegepraksis, sier førsteamanuensis Torgils Lægreid. Han er en av initiativtakerne bak det nye kurs- og opplæringssenteret for tannhelsepersonell ved ved Institutt for klinisk odontologi, som ble offisielt åpnet i april 2022. 

Faglig nettverk og kunnskapsdeling

– Institutt for klinisk odontologi tar behovet for faglig oppdatering på alvor og etablerer derfor Bergen etterutdanningssenter for tannhelse, hvor målsetningen er å tilby faglig nettverk og kunnskapsdeling blant tannleger og spesialister og etterhvert også øvrig tannhelsepersonell, forklarer Lægreid.

– Kontinuerlig kompetanseheving er viktig for å sikre kvalitet og faglig standard innen tannlegeprofesjonen og hele tannhelseteamet, og vi ser det som helt naturlig at vi ved Institutt for klinisk odontologi bidrar til dette med vår brede faglige kompetanse, sier instituttleder Asgeir Bårdsen ved Institutt for klinisk odontologi.

Gode fasiliteter for kurs og opplæring

Også dekan Per Sigvald Bakke ved Det medisinske fakultet er glad for initiativet som nå kommer fra fagmiljøet på odontologi.

– Det medisinske fakultet og fagmiljøene ved instituttene skal dele ny forskningsbasert kunnskap og bidra til kunnskapsdrevet praksis i helsetjenestene. Vi er derfor opptatt av å legge til rette for kompetanseheving, ikke minst gjennom etterutdanning og livslang læring, sier Per Bakke, som påpeker at Institutt for klinisk odontologi har gode fasiliteter for kursing ved Ferdighetssenteret.

Spørreundersøkelsen som ble gjennomført viste at det er et stort behov for kontinuerlig faglig oppdatering, ikke minst gjennom praktiske arbeidskurs, og det nye senteret ønsker å tilby nettopp dette.

– Vi legger opp til et variert kurstilbud basert  på tema og behov innenfor ulike fagområder. Vi vil tilby forelesninger, arbeidskurs og live-demonstrasjoner ved pasientbehandling. Klinikk for pasientbehandling og Ferdighetssenteret her ved instituttet er godt utstyrt for praktiske demonstrasjoner i pasientbehandling, forteller Torgils Lægreid.

Det første kurset gikk av stabelen samme helgen som senteret ble åpnet: Tannslitasje – diagnose, etiologi, behandlingsvalg og direkte behandlingsteknikker.

Nye kurs legges fortløpende ut på senterets nettsider: www.uib.no/best