Home
Research Group for European Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Ønsker du å skrive masteroppgave innenfor rettsområdet offentlige anskaffelser og/eller de andre rettsfeltene som Klagenemndssekretariatet håndhever?

Klagenemndssekretariatet tilbyr to masterstipend på 10 000 kroner til jusstudenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor hhv. rettsområdet offentlige anskaffelser og/eller de andre rettsfeltene som organet håndhever.

mynter med en akademisk lue på
Photo:
iStock

Main content

Stipend for masteroppgaver i offentlige anskaffelser, konkurranserett, markedsrett mv. 

Klagenemndssekretariatet (KNSE) tilbyr stipend til inntil to studenter som skriver masteroppgave innenfor deres fagfelt. Ett stipend er forbehold offentlige anskaffelse, det andre KNSEs øvrige rettsområder (blant annet konkurranserett, markedsrett, energirett osv). Se mer om KNSE: www.klagenemndssekretariatet.no

Søknadsfristen er utsatt til 15. januar 2022. Hvert stipend er på kr 10 000. I tillegg til stipendet tilbys studentene veiledning i skrivingen. 

Se mer om stipendtilbudet og søknadsprosessen her: https://www.klagenemndssekretariatet.no/karriere/tilbud-for-studenter