Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Råd og utvalg

Instituttrådet - Institutt for biovitenskap

Instituttrådet er et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene. Videre har rådet mandat til å behandle, fatte vedtak og avgi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i spesifikke saker.

Main content

Alle institutter skal ha et instituttråd som skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

  • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
  • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner
  • Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
  • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.

Instituttrådets medlemmer

Gruppe A - Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger:

Ørjan Totland (leder), Tom Ole Nilsen, Alistair William Robin Seddon, Runar Stokke                           

Gruppe B - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling:       

Natalya Gallo

Gruppe C - Teknisk og administrativt ansatte:       

Julie Skadal, Frank Midtøy

Gruppe D - Studenter:       

Marte Elise Rørstad, Alexander Bouz Utskot 

Sekretær:       

Administrasjonssjef Julie Stavnes

 

Vara til instituttråd:

Gruppe A: Fergal O’Farrell              

Gruppe B: Katharina Stracke, Christian Hans Quintana Zagaceta

Gruppe C: Bjørg Flatekvål, Hilde Rief Armo

Gruppe D: Hanna Sannes, Gina Koulibaly Barry

I UiBs regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene omtales regler for instituttrådets sammensetning under § 13 og kompetanse (oppgaver) under § 14.  

Instituttrådsmøter 2024

MøtedatoSakslisteProtokoll
18.01.24Lenke til sakslistenLenke til protokollen
29.01.24 Lenke til protokollen
15.02.24Lenke til sakslisten 
   

Instituttrådsmøter 2023