Home
Research Group for European Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Felles fagseminar for forskergruppen for europarett og Klagenemndsekretariatet

Forskergruppen for europarett og Klagenemndsekretariatet har hatt et felles fagseminar om temaer innenfor konkurranserett og offentlige anskaffelser.

Kristian holder foredrag
Photo:
UiB

Main content

Den 20. april møttes Klagenemndsekretariatet og Forskergruppen for europarett til spennende og opplysende fagseminar. Denne gang var det konkurranserett og offentlige anskaffelser som stod i fokus. Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø kommenterte Gulating lagmannsretts dom i Nettbil-saken. Seniorrådgiver Line Rakner presenterte tvistelovens regler om dokumentfremleggelse, som også gjelder for KOFAs virksomhet «så langt de passer» - i den grad de kan anses å gjøre det i det hele tatt. Postdoktor Kristian Strømsnes snakket om forbudet mot midlertidige forføyninger i ulovlige direkte anskaffelser og forsker Linda Midtun presenterte anskaffelsesregelverkets fokus på grønne anskaffelser.