Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Semesterstart

Studentene er tilbake

15. august var det offisiell start på det akademiske året ved UiB, og med det er studentene endelig tilbake i bybildet. Se bilder og opptak fra velkomstseremonien på Muséplass her.

Next
Studiestart 2022
Akademisk prosesjon akkompagnert av studentkoret Arme Riddere. I front på bildet går prorektor Pinar Heggernes, rektor Margareth Hagen og universitetsdirektør Robert Rastad. Se flere bilder ved å bla til høyre eller venstre.
Photo:
Eivind Senneset
1/8
Studiestart 2022
Velkomstseremoni ved Universitetet i Bergen. Se flere bilder ved å bla til høyre eller venstre.
Photo:
Eivind Senneset
2/8
Studiestart 2022
Velkomstseremoni ved Universitetet i Bergen. Se flere bilder ved å bla til høyre eller venstre.
Photo:
Eivind Senneset
3/8
Studiestart 2022
Leder for Studentparlamentet, Aksel Haukom. Se flere bilder ved å bla til høyre eller venstre.
Photo:
Eivind Senneset
4/8
Studiestart 2022
Musikalske innslag ved studentkoret BLAK. Se flere bilder ved å bla til høyre eller venstre.
Photo:
Eivind Senneset
5/8
Studiestart 2022
Statsråd Marte Mjøs Persen. Se flere bilder ved å bla til høyre eller venstre.
Photo:
Eivind Senneset
6/8
Studiestart 2022
Bergen-ordfører Rune Bakervik. Se flere bilder ved å bla til høyre eller venstre.
Photo:
Eivind Senneset
7/8
Studiestart 2022
Velkomsseremonien ble avsluttet med konsert med Moyka. Se flere bilder ved å bla til høyre eller venstre.
Photo:
Eivind Senneset
8/8
Previous

Main content

- Det er en glede å få ønske dere velkommen til Universitetet i Bergen, sa UiB-rektor Margareth Hagen under sin tale til studentene på Muséplass.

I forkant av velkomstseremonien hadde de nye studentene blant annet hatt fakultetsvise samlinger med sine faddere, før de tok turen til den offisielle åpningen av studieåret 2022/23.

Åpning av studieåret

Endelig kunne UiB igjen holde en velkomstseremoni fritt for restriksjoner etter korona-pandemien. Årets seremoni startet tradisjonen tro med akademisk prosesjon akkompagnert av studentkoret Arme Riddere. På det videre programmet stod taler ved rektor Margareth Hagen, statsråd Marte Mjøs Persen, et innslag om studentorganisasjoner og studentfrivillighet, samt taler ved leder for Studentparlamentet Aksel Haukom og ordfører i Bergen, Rune Bakervik.

Det var også musikalske innslag fra studentkoret BLAK, før seremonien ble avsluttet med en minikonsert med stjerneskuddet Moyka.  

Kunnskapsberedskap

Rektor Margareth Hagen la vekt på at det å studere ikke bare handler om å få seg en konkret utdannelse, men også om å få nye vennskap, drømme, å tenke fritt og kritisk, ta ordet og være en del av kunnskapsutviklingen.

- Kunnskapsberedskap handler om å opprettholde et stabilt og godt sivilsamfunn. Det handler om å være i stand til å forstå og forklare de store hendelsene som påvirker samfunnet vårt. Da trenger vi forskere, studenter og samfunnsborgere som kan hjelpe oss med å se sammenhengene mellom dem. Fra pandemi til økonomi. Fra klimaendringer til matsikkerhet. Fra eldre politisk historie til konsekvensene av at abort blir ulovlig i stadig flere land. Bare slik blir vi et godt og bærekraftig samfunn, sa rektor, og la til:

- Utfordringene vi står overfor er mange og sammensatte. Men dere er her, nå, ved UiB. Her får dere frihet og ansvar. Bruk begge deler!

I sin velkomst til de internasjonale studentene, kom Hagen spesielt inn på den vanskelige situasjonen til ukrainske flyktninger som nå skal studere ved UiB. 

- Mitt største håp for året er at krigen i Ukraina snart vil være over. I mellomtiden ønsker jeg dere varmt velkommen som studenter ved Universitetet i Bergen, sa hun.

Bruk byen!

Leder av Studentparlamentet, Aksel Haukom, ønsket også velkommen til et nytt semester. Han la vekt på UiB sin nærhet til Bergen sentrum, og hvilke muligheter det gir studentene.

- Med totalt 35 000 studenter i Bergen, er det helt sikkert et miljø som venter på deg der ute, sa han.

Det var også ett av budskapene til ordfører Rune Bakervik. 

- Engasjer dere i lag og organisasjoner, i studentlivet og ellers i byen, oppfordret Bakervik, og la til: 

- Jeg gleder meg til å se hvordan dere vil påvirke Bergen - og hvordan Bergen vil påvirke dere. 

Statsråd Marte Mjøs Persen gratulerte også de fremmøtte med valget av studentby og universitet. Hun vektla at man gjennom studiene vil bli rustet for å bidra til å løse store samfunnsutfordringer.

- I tillegg er oppfordringen min at dere kaster dere ut i det. Bli kjent med nye folk, og med Bergen. Her vil dere bli rustet for fremtidens arbeidsliv, men det er også viktig å ha det gøy mens man gjør det, sa statsråden.