Home
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Markering

Takka av etter lang og innhaldsrik teneste

Professor i historie, Knut S. Vikør, har gått av med pensjon.

Bilde av Knut Vkør og Teemu Ryymin
Frå venstre: Professor Knut Vikør og instituttleiar Teemu Ryymin
Photo:
Bjørg A. Teigland, AHKR

Main content

Kollegaer, vener og familie samla i Knut Fægris hus seg for markering av Knut Vikørs lange og innhaldsrike karriere ved UiB.

Knut Vikør vart i 1979 cand.polit. ved Universitetet i Bergen med hovudfag i historie, mellomfag i sosialantropologi og grunnfag i statsvitskap. Vidare vart det arabiskstudiar ved Universitetet i Oslo, og han hadde studieopphald ved universiteta i Birmingham og i London (SAOS), og i Kairo. I 1984 – 1986 var Vikør NAVF- stipendiat med arbeidsstad ved Historisk institutt ved UiB. I 1987 vart han tilsett som konsulent ved UiB, for å utreie ein organisasjonsmodell for Senter for midtausten- og islamske studiar, senteret som han året etter vart dagleg leiar for. I 1992 vart Vikør doktor philos med avhandlinga Sufi and Scholar on the Desert Edge. Muhammad bin Ali al-Sanusi (1787-1859). Frå 2002 vart Vikør tilsett ved Historisk institutt.

Forskinga til Vikør har dreia seg frå økonomisk/politisk historie i Sahara og land omkring til studiar av Islam i Afrika, spesielt islamsk mystikk i Nord-Afrika på 1700- og 1800 talet. Mykje av forskinga har vore mogleg å gjere på grunn av den særs breie språkkompetansen til Vikør, noko som vart trekt fram i fleire av talane på markeringa. I tillegg til dei fleste store europeiske språk, er også arabisk og persisk med på språklista.

Både dekan Camilla Brautaset og instituttleiar Teemu Ryymin trekte fram formidlar- og administratorevnene til Knut Vikør. 

Som administrator har Vikør vore sentral i oppbygginga av Senter for midtausten- og islamske studiar, og i å bygge og å utvikle, saman med gode kollegaer, midtaustens historie som eit sterkt forskings- og undervisningsfelt. Vikør har også hatt mange verv, blant anna som medlem av fakultetsråd, instituttråd og som forskingskoordinator i instituttleiinga ved AHKR.

Vikør har også sett spor etter seg gjennom si enorme formidlingsverksemd, med mengder av kommentartiklar, bokmeldingar og anna. Han har også vore mykje brukt som mediekommentator i saker om Nord-Afrika og Midtausten. I 2014 vart Vikør heidra med HF sin formdlingspris.