Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
PH.D.- STIPENDIAT - NORDISK

Pernille Reitan Jensen er månedens doktorgradskandidat

Fra og med februar starter vi med månedens doktorgradskandidat. Her ønsker vi å presentere en kandidat fra LLE hver måned. Først ut er Pernille Reitan Jensen.

Main content

Pernille kommer egentlig fra Hønefoss, men flyttet vestover i 2012. En god grunn for at Bergen ble byen, var ikke Brann, men hennes eldre søster Linnea. Som tilfeldig nok også jobber i administrasjonen på LLE.

Etter mastereksamen i lektorutdanning i nordisk språk og litteratur, gikk turen til Sogndal. Her jobbet hun tre år på HVL som høyskolelektor, før hun ble stipendiat på LLE.

Her skriver hun blant annet om at i en tid der lektorutdanningene har stort frafall, og der deler av dette frafallet kan knyttes til den praktiske organiseringa og mangel på sammenheng mellom disiplinfag og profesjonsfag, er det behov for systematisk forsking på hva den praktiske organiseringa har å si for sammenhengen mellom disiplinfag og profesjonsfag. Dette viser at selv om utdanningsinstitusjonene har ulik organisering av sine utdanninger, eksisterer de samme utfordringer når det gjelder sammenhengen og samarbeid mellom fagdidaktikk og disiplinfag.

Pernille poengterer at det som motiverer henne i skrivingen er å komme med innspill som kan bedre utdanningen.  Ikke det at hun tror på ett paradigmeskifte, men å få kunne dykke ned i ting som virkelig interesserer henne. Og en av de tingene er skolebesøk og få treffe elever og lærere.    

Til slutt ber jeg Pernille beskrive seg selv med ord. Kjapt kommer svaret; pratsom, sosial og kverulant. Tre ord som kan komme godt med på en akademisk karriere.