Home
Norwegian Panel of Public Administrators

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Ny koordinert runde av Norsk forvaltningspanel!

Denne våren blir tredje runde av Forvaltningspanelet sendt ut. Denne gangen er Forvaltningspanelet del av en større, koordinert undersøkelse med to andre paneler i befolkningen.

Logo av Norsk forvaltningspanel, Norsk representantpanel og Norsk medborgerpanel
Photo:
DIGSSCORE

Main content

Norsk forvaltningspanel har siden 2020 bidratt til forskning på norsk demokrati og styring på lokalt og nasjonalt nivå. Denne våren vil Norsk forvaltningspanel være en del av en koordinert undersøkelse sammen med to andre strukturer ved Universitetet i Bergen. Disse er Representantpanelet, som består av folkevalgte politikere på alle nivå, og Medborgerpanelet, som består av et utvalg av innbyggere over 18 år. Tilsammen utgjør de infrastrukturen KODEM - Koordinerte online paneler for forskning på demokrati og styresett.

Målet med KODEM er å sammenlikne og studere holdningene til ulike nøkkelpopulasjoner i den norske demokratiske styringskjeden. Den koordinerte strukturen gir unike data som kan brukes til å få bedre kunnskap om Norges demokrati og norske styresett.

KODEM ble opprettet av DIGSSCORE ved Universitet i Bergen sammen med forskere fra både Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, NTNU, Universitetet i Tromsø, NORCE, og Institutt for Samfunnsforskning. Pilotprosjektet til KODEM, KODEM_DEMO, kan du lese mer om her.