Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
PH.D. - STIPENDIAT - TEATERVITENSKAP

Grethe Melby er månedens doktorgradskandidat

I mars vil vi presentere Grethe Melby fra teatervitenskap

Grethe Melby
Photo:
UiB

Main content

Grethe vokste opp på Lillehammer, der hun var aktiv i amatørteaterlaget. I 1991 flyttet hun til Oslo, men dro raskt videre vestover for å gå på Skrivekunstakademiet i Hordaland – drømmen var å bli poet – eller romanforfatter. I stedet ble det studier i litteraturvitenskap, administrasjons- og organisasjonsvitenskap, og medievitenskap. I 2005 leverte hun sin hovedfagsoppgave i medievitenskap, som tok utgangspunkt i rettsaken mot den 16-år gamle John Lech Johansen og fri-programvarebevegelsen i møte med autoriteter på norsk opphavsrett.

Mens hun var student jobbet hun frilans flere steder. Hun var teaterprodusent med Prosjektteatret og co-kurator for utstillingen "Skrevet i Stein" på Museet for Samtidskunst. Sammen med Per Platou og Anne Lise Wullum presenterte de nettkunsten eller net.art, som fantes på begynnelsen av 90-tallet. Videre var hun skribent og kritiker for Kunstkritikk.no, bladet Billedkunst, Scenekunst.no og Norsk Shakespearetidskrift.

At Grethe er opptatt av bredden i kunstformer, fra fysisk teater til elektronisk kunst, mener hun er en god grunn for at hun endte opp i Bergen.

Byen legger det godt til rette for å være tverrestetisk orientert, sier hun. Og trekker spesielt frem BIT-Teatergarasjen som et sted for eksperimentering med ulike uttrykksformer. I følge Grethe er det scenekunsten som virkelig rommer alle muligheter for multimedialitet.

Etter hvert begynte hun som lektor i mediefag ved Laksevåg videregående, som den gangen var en yrkesfaglig linje. Da fylket kom med ny skolebruksplan, slik at mediefag ble studieforberedende, valgte Grethe å bli lærer i norsk, samfunnsfag og entreprenørfag ved Årstad videregående skole. Her underviste hun tverrfaglig på bil- og industrimekanikerfag og helse- og oppvekst.


Etter femten år som lærer, ble det nok. I tillegg gikk det opp for henne at snart var BIT-Teatergarasjen snart 40 år, og noen måtte skrive om denne viktige institusjonen. Dermed ble hun stipendiat ved teatervitenskap, med et prosjekt som ser på forholdet mellom BIT-teatergarasjen og den offentlige samtale om teateret.

Til slutt ber jeg Grethe beskrive seg selv med ord. Etter å ha tenkt seg litt om kommer svaret; praksisorientert, egenrådig og opptatt av tverrfaglige perspektiv.