Home
Centre for Crisis Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Forskerskole om Globale utfordringer

I juni i år var Senter for krisepsykologi ansvarlig for ett av kursene på den årlige forskersommerskole ledet av Global Challenges ved Universitetet i Bergen – Bergen Summer Research School. Tema for årets forskerskole var Barndom

BSRS
Photo:
Eivind Senneset/UiB

Main content

Senter for krisepsykologi arrangerte ett av de fem parallelle kursene med tittelen Responsive care in complex emergencies. Kurset fokuserte på foreldre og andre omsorgsgiveres viktige rolle i humanitære kriser, ikke minst i settinger med fattigdom, ulikhet og demokratiske utfordringer som i krig, naturkatastrofer og flukt. https://www.uib.no/en/rs/bsrs/74475/global-challenges

Studentene fikk kunnskap om barn og familier i kriser og praktiske ferdigheter i hvordan omsorgsgivere kan støttes i slike komplekse kontekster. Kurset hadde god påmelding med PhD studenter fra ulike faglige bakgrunner fra 11 land, inkludert Grønland, India, Niger, Jordan og Malawi. Unni Heltne, Ragnhild Dybdahl og Henriette Risvoll fra SFK hadde ansvaret for kurset. De holdt selv mye av undervisningen basert på egen praksis og forskning, og i tillegg bidro Prudence Friberg fra SFK med forelesning fra sitt eget særs relevante arbeid i Uganda.

En av dagene var felles med ernæringskurset på forskerskolen slik at de tverrsektorielle og tverrfaglige aspektene i helhetlig omsorg ble godt illustrert. Da underviste bl.a. Ingunn Engebretsen fra Senter for Internasjonal helse ved UiB. Gjesteforelesere på kurset med bidrog med kunnskap fra både forskning og praksis. Inviterte gjesteforelesere var Pia Britto og Janneke Blomberg fra UNICEF i Laos, John Phuka fra KUHES Universitetet i Malawi, Joshua Jeoung fra Emory University i USA, Melissa Gladstone fra Universitetet i Liverpool og Ane-Marthe Skar fra Folkehelseinstituttet.

https://www.uib.no/en/globalchallenges/163019/face-face-summer-research-school-last