Home
Centre for Interprofessional Workplace Learning

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskning

Informasjon til studenter om UiT-forskningsprosjekt

UiT forskningsprosjekt - tverrprofesjonell samarbeidslæring TVEPS

Producer:
UiT

Main content

Denne TVEPS-gruppen inngår i et internasjonalt forskningsprosjekt om tverrprofesjonell samarbeidslæring. Dersom du blir med på denne TVEPS-gruppen, samtykker du i å være med i forskningsprosjektet. 

Det innebærer at en forsker fra Universitetet i Tromsø blir med dere som observatør på utredningsdagen og på dialogmøtet, og at hun vil stille dere noen spørsmål om samarbeidsprosessen underveis mens hun er der. Det innebærer ikke merarbeid for dere.

Forskeren forklarer mer om hva prosjektet går ut på i filmen lenger opp.

 

Formålet med prosjektet Tverrprofesjonell læring for studenter i helsefaglige profesjonsutdanninger er å få mer kunnskap om hva som skjer når studentene samarbeider tverrprofesjonelt i sine praksisstudier. Dette skal utforskes parallelt i Sverige, Australia og på New Zealand.

Prosjektet tar sikte på å svare på følgende Forskningsspørsmål:

  • Hvordan muliggjør tverrprofesjonelle praksisstudier studentenes samarbeidslæring?
  • Hvordan former studentene tverrprofesjonelt samarbeid og læring i praksisstudier?
  • Hvilke utfordringer utgjør tverrprofesjonell utdanningspraksis for etablerte helse- og omsorgspraksiser?
  • Hvordan kan erfaringer fra Norge, Sverige, New Zealand og Australia informere tverrprofesjonell utdanning globalt?  

Forskeren vil observere studentene i samhandling med hverandre og pasient/bruker. Forskeren vil også delta i dialogmøte mellom studenter og helsepersonell/ansatte uken etter utredningsdagen. Her kan forsker stille spørsmål for å utdype det hun har observert. 

Personvern og taushetsplikt vil ivaretas og prosjektet er godkjent av SIKT (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør).