Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Politianalyse, finanskrise og sosiologiske barnesanger

Quiz, rebusløp, forelesninger og boller stod på programmet da instituttene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet arrangerte fagdag for de nye studentene fredag 16. august.

Visepolitimester i Hordaland John Reidar Nilsen diskuterte politiets...
Visepolitimester i Hordaland John Reidar Nilsen diskuterte politiets rammebetingelser og muligheter til endring.
Photo:
Hilde Marie Rognås

Main content

Instituttene ved SV-fakultetet møtte sine nye bachelorstudenter denne fredagen, for å gi et innblikk i faget og fagmiljøet studentene nå tilhører. For mange studenter er det dette den første gangen de møter faget de skal studere de neste tre årene. Kan de allerede denne dagen få sine første par med faglige briller til å skue ut på verden med?

Fra finanskrise til sosiologiske barnesanger

Hvert institutt hadde laget et unikt program for sine studenter denne dagen. I møtet med de nye studentene  i samfunnsøkonomi utfordret professor Steinar Vagstad dem til både å se film og lese aviser for å se faget i lys av finanskrisen. Hva skjedde egentlig da den amerikanske boligbobla sprakk tidligere på 2000-tallet? Og hvordan har dette fått ringvirkninger for den økonomiske situasjonen i hele verden?

For de nye studentene i sosialantropologi var det feltarbeidet og eksotiske tema og reisemål det handlet om da professor Mary Bente Bringslid ga dem et glimt av dette faget. I presentasjonen av ulike masterprosjekter fikk de ferske studentene høre om blant annet sigøynerkvinner i Spania, innvandrerfamilier på Laksevåg, transkjønnede i Norge og turisme på Cuba.

De sosiologiske barnesangene var på sin side en del av postdoktor Kristoffer Chelsom Vogt og førsteamanuensis Ole Johnny Olsen sin velkomst av de nye studentene i sosiologi. I denne første smakebiten på faget la de la vekt på sosiologien som SV-fakultetets opphav.

Big is beautiful?

Etter boller, quiz og faghistorie var det duket for faglig påfyll for de nye studentene med tilknytning til instituttene for sammenliknende politikk og administrasjon og organisasjonsvitenskap. Prorektor ved UiB og professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Anne Lise Fimreite og visepolitimester i Hordaland John Reidar Nilsen inviterte til en diskusjon rundt politianalysen som ble overlevert til justis- og beredskapsminister Grete Faremo i sommer. Forholdet mellom nærpoliti og sentralisering var utgangspunktet for forelesningen, under tittelen "Big is beautiful?". Hva er en organisasjon og hvordan studerer vi organisasjoner? Trenger politiet et fysisk tilholdssted for å utøve sine oppgaver? Både studenter og vitenskapelig ansatte fikk luftet seg i diskusjonen som fulgte.

En vellykket dag

Tilbakemeldingen på årets fagdag har vært gode, både fra vitenskapelig ansatte og de nye studentene. Studentene synes det var spennende å få delta på faglige diskusjoner med professorer og førsteamanuenser og føle at de hører til på et studieprogram og i et fagmiljø. Dagen ble dermed et godt faglig og engasjerende innslag i fadderuka og semesterstarten 2013.