Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny bok

Ny bok om naturressursforvaltning i Latin-Amerika

Håvard Haarstad har redigert en bok om naturressursforvaltning i Latin-Amerika, publisert på forlaget Palgrave Macmillan.

'New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance' er publisert på forlaget Palgrave Macmillan.

Main content

‘New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance’ tar for seg spørsmål knyttet til sosiale konflikter i naturressurssektoren, og ser på virkningen venstrebølgen på kontinentet har hatt på forvaltning og politikk. Den stiller spørsmålstegn ved om forvaltningen kan kalles ‘post-nyliberal’, og viser at til tross for nye økonomiske muligheter er politikken fortsatt preget av stiavhengighet.

Casestudier er skrevet av antropologer, geografer, statsvitere og sosiologer viser stater og lokalsamfunn sine forhold til naturressurser, og hvordan stiavhengigheten begrenser deres politiske handlingsrom.

Se også omtale på forlaget Palgrave Macmillan