Home
Research group for rhetoric, democracy and public culture

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publikasjon

Kunnskapens språk

Kunnskapsutvikling er skrivearbeid. Mange forskere kjenner skriftspråket som sitt viktigste undersøkelsesverktøy.

Kunnskapens språk

Main content

 

Det er gjennom utforming av teksten, i stort og smått, at forskere klargjør sine inntrykk, forlenger sine tankerekker, organiserer oppdagelsen av stoffet. Men denne siden av arbeidet er underbelyst. I metodelitteraturen står det ingen ting om hva som skjer når man skriver. Denne boken prøver å bøte på dette ved å invitere til erfaringsutveksling om forskningsarbeid og språkbehandling. Er skrivemåter også vitenskapelige metoder, kan litterære kvaliteter oppfattes som faglige ressurser?


Bidragsytere: Anders Johansen, Aslaug Nyrnes, Terje Tvedt, Espen Stueland, Eirik Vassenden, Nina Goga, Espen Søbye, Sissel Lie, Håkon Fyhn, Frode Storaas, Dag Østerberg

Anders Johansen er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Kunnskapens språk  - Norge - 2012 - ISBN: 9788230400913  - Anders Johansen - Scandinavian Academic Press