Home
Department of Physics and Technology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

IFT sin historie

Fysisk institutt før bygging av realfagsbygget.
Fysisk institutt før bygging av realfagsbygget.
Photo:
Magnus Vabø

Main content

”Den tyvende århundres fysikk har lagt ut på to større oppdagelsesreiser. Den ene har gjennom teleskoper skuet utover mot kanten av universet; den andre har sondert innover mot mikrokosmos – atomenes og de subatomære partiklers knøttlille verden”

Fra Ferden mot det uendelige

- Fraser, Lillestøl og Sellevåg, 1995

Drivkraften er hele tiden bedre forståelse av og mer viten om universets mysterier. Universitetet i Bergen har vært med på begge disse reisene. I etterkrigsårene spilte Bergen en sentral rolle for grunnlaget for reisen innover gjennom Odd Dahls og Bjørn Trumphys engasjement i oppbygningen av Kjernefysisk laboratorium. Dette var en viktig startkomponent i det vi i dag kjenner som CERN. Når det gjelder reisen utover har Bergen riktignok holdt seg i det nære verdensrom; kosmisk geofysikk, men til gjengjeld bidratt betydelig. Også her ble mye gjort i samarbeid mellom Christian Michelsen Institutt og Fysisk institutt. Den tredje pilaren for dagens institutt er aktiviteten i teoretisk fysikk som ble startet opp og gikk hånd i hånd med det eksperimentelle.

Fysisk institutt ble vedtatt opprettet den 18. mai 1949, og Bjørn Trumphy var instituttets første styrer. Instituttet bestod de første årene av tre avdelinger: A. Kjernefysisk laboratorium, B. Kosmisk geofysikk og C. Teoretisk fysikk. Fra disse avdelingene har det vært mange knoppskytninger: Partikkelfysikk i 1961, Hydroakustikk i 1965, Atomfysikk i 1970, Optikk og laserfysikk i 1971, Reservoarfysikk i 1983, Industriell instrumentering i 1986, Mikroelektronikk i 1990, Materialteknologi i 1990 (nedlagt i 2000) Prosess-sikkerhetsteknologi i 1996 og Nanofysikk i 2006. Felles for de fleste av knoppskytningene er at de bygger på teori, arbeidsmetoder og teknologi fra eksisterende fagmiljøer. Grovt sett hadde instituttet i løpet av de siste 30 årene gått fra å være et klassisk fysikkinstitutt til et med rundt halvparten av stillingene i klassisk fysikk og halvparten i anvendt fysikk og teknologi. Andre milepæler i instituttets historie er samling av alle virksomheten i nybygg i 1968 – Bjørn Trymphys bygg i Allégaten 55, opphør av avdelingsstrukturen og overgang til valgte styrere i 1974. Videreetablering av Teknologisk Orienterte Studier tidlig på 80-tallet og innlemming av Program for prosessteknologi i instituttet i 2004 førte til at instituttets navn også ble endret til Institutt for Fysikk og Teknologi og åremålstilsatte instituttledere ble innført i stedet for valgte styrere.

IFT i dag

I dag er Institutt for Fysikk og Teknologi ett av åtte institutt under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet. Til instituttet hører for tiden 33 faste vitenskapelig tilsatte, 8 professor/førsteamanuensis II stillinger, 28 teknisk-administrative tilsatte og 28 forskere og postdoktorer. Instituttet har ca. 60 PhD-studenter (25 stipendiater), ca. 130 mastergradsstudenter og ca. 250 bachelorstudenter. Instituttet uteksaminerer hvert år omlag 12 PhD-kandidater og 55 masterstudenter. Årlig omsetning totalt er ca. 120 MNOK.