Home
Geophysical Institute

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Måleaktivitet

Meteorologi og oseanografi handler om fysikken i atmosfæren og i havet. Den kan man studere innendørs, med teoretiske utgreiinger og datamodeller av bevegelsene i luften. Men mange setter pris på den muligheten fagene våre gir for praktisk eksperimentering ute.

GFI-studenter på feltkurs på Andøya
GFI-studenter på feltkurs på Andøya
Photo:
Joachim Reuder