Home

University Pedagogy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bidragsytere

BIDRAG PÅ TVERS AV FAG OG FAKULTETER __________________________________

HVORDAN BIDRA til at universitetets mangfold av kompetanser omkring undervisning og læring kan komme til uttrykk - og bli en ressurs i utviklingen videre?

Program for universitetspedagogikk vil bidra til å synliggjøre disse kompetansene. Blant annet inviterer vi personer i ulike posisjoner og fra ulike fagmiljøer til å dele sine synspunkter, ideer og erfaringer - som utgangspunkt for dialog.

INNSPILL og MÅNEDENS TIPS er en del av dette. Nedenfor er en sammenstilling over bidrag pr. Mai 2012. Bidragene finnes også som pdf (kolonnen til høyre).

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________