Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskning

Forskning og forskningsgrupper

Institutt for biovitenskap sin forskningsaktivitet dekker et svært bredt område; fra gener og proteiner til cellulære prosesser, fra organismers vekst og reproduksjon til dynamikk og struktur i populasjoner og økosystemer. Vår forskning spenner fra å undersøke livets grunnleggende prosesser til å kartlegge hvordan vi best kan forvalte naturens ressurser gjennom å studere samspillet mellom menneskelig aktivitet og biologiske systemer.

De unike genene til de mikrobielle mattene på 2350 meters dyp kan brukes som...
De unike genene til de mikrobielle mattene på 2350 meters dyp kan brukes som grunnlag til å lage medisin.

Main content

Forskningen ved BIO er organisert innenfor forskningsgrupper. BIO har en stor prosjektportefølje og halvparten av de vitenskapelige stillingene er dekket gjennom eksternfinansierte forskningsprosjekter.

Vi samler data i felt, på tokt og i laboratorier, gjennom eksperimenter, observasjoner og tidsserier og benytter metoder innen biostatistikk, beregningsorientert biologi og bioinformatikk.

Institutt for biovitenskap (BIO) har Norges største og sterkeste universitetsmiljø innen marinbiologi og vi har en stor aktivitet innen økologi og molekylær livsvitenskap.

Samarbeidspartnere

BIO har nære samarbeid med andre enheter ved UiB, først og fremst Institutt for geovitenskap, Geofysisk institutt, Bergen Museum, Bjerknessenteret for klimaforskning, og Sars-senteret for marin molekylærbiologi. Hovedsamarbeidspartnere i regionen er Havforskningsinstituttet.

BIO er også involvert i flere sentre:

BIO er involvert i flere sentre:

For forskningsbasert innovasjon (SFI):

  • Sea Lice Research Centre  Prosjektets formelle funksjonsperiode er avsluttet, men sammen med senterets industripartnere arbeides det for å finne en løsning for en videreføring av senteret

For fremragende utdanning (SFU):