Home
Department of Mathematics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Aarhus Universitet - Danmark

Aarhus Universitet har dei siste åra klatra på ulike rankinglister. Blant meir enn 17.000 universitet på verdsplan er universitetet rangert blant dei topp 100 på fleire innflytelsesrike lister.

Universitetet har ein fagleg profil primært med vekt på rein matematikk og statistikk. Normal studieprogresjon: 30 ECTS pr. semester. Struktur: Emnar à 5, 10 eller 20 ECTS. Dei minste emna går over eit halvt semester, dei største over to.

Her finn du oversikt over kva for emne som Aarhus tilbyr.

Universitetet i Aarhus har laga eit flott magasin for utvekslingsstudentar tilgjengeleg på sine heimesider. Du kan lese det her

Ønskar du meir informasjon om moglegheitene for utveksling til Aarhus Universitet ta kontakt med studierettleiar.