Home
Geophysical Institute

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Energi på timeplanen

Ledelsen anbefaler å opprette to nye mastergrader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) i 2012. Dermed kan kjernekraft og CO2-håndtering bli nye studieretninger.

Solsikker på Randaberg
Solsikker på Randaberg
Photo:
Ellen Viste

Main content

En av grunnene for å opprette et mastergradsprogram i energi i Bergen er at energistudentene fra HiB enten reiser til NTNU eller til utlandet for å ta mastergraden. HiB har nå lagt til rette for et faglig og økonomisk fellesgradssamarbeid med UiB for å motarbeide studentflukten. Blant annet har høgskolen opprettet et professorat innenfor energi for å styrke samarbeidet.

Flere fagmiljø fra universitetet er involvert i masterprogrammet. Et foreløpig programstyre er oppnevnt og ledes av professor Peter M. Haugan ved Geofysisk institutt. De øvrige medlemmene kommer fra Institutt for fysikk og teknologi, Matematisk institutt, Kjemisk institutt og Institutt for geovitenskap, samt en observatør fra HiB.

Les mer i På Høyden