Home
Centre for Geobiology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fant nye arter i Arktis

(fra På Høyden) Forskere fra UiB har funnet nye arter ved undersjøiske varme kilder nord på den midtatlantiske ryggen. Funnene er publisert i Nature.

Main content

av Kim E. Andreassen

Lokeslottet ligger på den midtatlantiske ryggen 300 kilometer vest for Bjørnøya. Området er preget av undersjøiske vulkaner og varme kilder. Ut av pipelignende kanaler strømmer varmt, svovelrikt vann som presses ut når sjøvann og magma møtes to kilometer under havbunnen.

les hele artiklen