Home
Centre for Geobiology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ingunn Thorseth og medarbeidere på vei inn i en ny jernalder?

Institutt for geovitenskaps først Geoviten/ekstern profilerer senterens arbeide. Jern er det fjerde mest forekommende elementet i jordskorpa, og kunnskap om hvilke (bio)geokjemiske prosesser som kontrollerer mobiliteten av jern er viktig for å forstå både den globale jernsyklusen og utviklingen av jordens tidlige miljø og liv.

Photo:
CGB

Main content

 

Dannelse av jernavsetninger i moderne tid så vel som i jordas urtid er derfor viktige tema for Center for Geobiology (CGB) og gjenstand for integrerte, tverrfaglige studier mellom geokjemikere og mikrobiologer. Forskningen fokuserer først og fremst på de svært omfattende submarine jernavsetningene som dannes ved utstrømning av lav-temperatur hydrotermale væsker ved Jan Mayen feltet (https://www.uib.no/geobio/en/publicoutreach/field-activities), men også på terrestriske avsetninger som dannes i forbindelse med utstrømning av grunnvann. Detaljert kunnskap om hvordan den strukturelle og geokjemiske oppbyggingen av disse moderne avsetningene kontrolleres av jernoksiderende bakterier benyttes til å belyse dannelsesmekanismer og miljø for jaspisforekomster - det vil si jernrike silika-avsetninger som en tror representerer forhistoriske hydrotermale felt.

Involverte forskere og studenter ved CGB fra Institutt for geovitenskap omfatter førsteamanuensis Ingunn H. Thorseth, prof. Rolf B. Pedersen, forsker Ronny Schönberg, PhD student Kirsten Möller og master student Anita Hovet. Forskere og studenter ved CGB fra Institutt for biologi omfatter prof. Lise Øvreås, forsker Ida Helen Steen, postdoc. Runar Stokke, PhD student Anders Lanzenog tidligere master student Torill V. Johannesen. Det er også utviklet samarbeid med Tor Grenne ved NGU og med Crispin Little ved University of Leeds.