Home
Geophysical Institute

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ny teknologi for måling av hav og havstrømmer

Geofysisk institutt får tildelt 18 millioner kroner til moderne havobservasjonssystem for Atlantisk vann i Norskehavet.

Området for NACO er fra Svinøy til Lofoten....
Området for NACO er fra Svinøy til Lofoten. Utsetting og opptak vil skje fra Runde Miljøsenter.

Main content

Geofysisk institutt får tildelt 18 millioner kroner fra Norges forskningsråd til moderne havobservasjonssystem for Atlantisk vann i Norskehavet.

Fjernstyrte og delvis selvstyrte undervannsfarkoster, såkalte glidere, skal gjøres tilgjengelig for norsk marin forskning gjennom et operasjonssenter ved Geofysisk institutt.

Gliderne beveger seg opp og ned i de øvre 1000m av vannsøylen mens de krysser på programmert kurs ut fra kysten mot dyphavet før de snur og returnerer mot land. Underveis sender de data over satellitt hver gang de er i havoverflaten. Denne teknologien gir en effektiv og detaljert kartlegging av variasjoner av havets varmetransport og variabilitet. Gliderne skal settes ut og hentes opp i samarbeid med Runde Miljøsenter og operere i området fra Svinøy til Lofoten.

Mer info på Forskningsrådet sine sider her og her

Se også reportasje i På Høyden her og her

 

Prosjektet der gliderne i første omgang skal brukes heter  Norwegian Atlantic Current Observatory (NACO) og på illustrasjonen under ser vi området der målingene skal foregå.