Home
University Museum of Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Helse, miljø, sikkerhet (HMS) og beredskap

Samleside for helse, miljø og sikkerhet ved museet.

HMS hovedsidebilde

Main content

Universitetsmuseet har som overordnet mål å drive fremragende forskning, formidling, undervisning og samlingsforvaltning. 
For å få bidra til disse målsettingene ser museet betydningen av et godt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte.

UiB og Universitetsmuseet skal kjennetegnes med:

  1. Gode arbeidsfellesskap
  2. God risikostyring og beredskap
  3. Trygge og funksjonelle arbeidsplasser
  4. Ansvar for det ytre miljø