Home
Physiotherapy Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Minneord Synnøve Iversen

Synnøve Iversen døde 26. august 2010, 50 år gammel.

Main content

Synnøve Iversen fullførte hovedfag i fysioterapi, Universitetet i Bergen, som del av pionerkullet på dette studiet. Senere ble hun stipendiat ved Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, og fullførte sin doktorgrad i 2006. Fra midten av 1990-tallet bidro hun betydelig i undervisning og veiledning ved seksjonen, også på doktorgradsnivå. Synnøve var ansatt som førsteamanuensis ved ergoterapeututdanningen ved Diakonissehjemmets Høgskole i Stavanger den siste tiden, og var før det prosjektansatt ved Lesesenteret - og lese- og skrivevansker, Universitetet i Stavanger, samt i Stavanger kommune.

 

Med Synnøve er en sjelden kapasitet i fagutvikling og forskning i fysioterapi borte. Med sin solide kliniske forankring som utgangspunkt satte hun i verk en rekke praksisnære forskningsprosjekter med stor nytteverdi for barn med motoriske og sammensatte vansker, til glede for mange barn, deres foreldre og fagpersoner rundt dem. Synnøve var en høyt aktet og kjær kollega for alle ved Seksjon for fysioterapivitenskap.