Home
Physiotherapy Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

NY PUBLIKASJON: The Effect of Psychomotor Physical Therapy on Subjective Health Complaints and Psychological Symptoms

Monica H. Breitve, Minna J. Hynninen, Alice Kvåle. Selv om psykomotorisk fysioterapi (PMF) er en >50 år gammel behandlingstradisjon, er det svært få effektstudier. Bakgrunnen for denne studien som nylig ble publisert i Physiotherapy Research International var å undersøke effekt av norsk PMF på subjektive helseplager og symptomer på psykiske lidelser.

Main content

En design med pasienter fra ikke-randomisert venteliste ble benyttet i studien. Fysioterapeutene rekrutterte pasienter fra en PMF behandlingsgruppe (n=40) og en sammenligningsgruppe (n=22) med pasienter på venteliste. Registrering av symptomer ble gjort ved start og etter 6 måneder for begge gruppene. Behandlingsgruppen ble i tillegg kontrollert etter 12 måneder. Pasientene hadde hatt omfattende og klinisk betydelige langvarige helseplager da de ble inkludert i studien. Etter 6 måneder med PMF var alle de registrerte symptomene betydelig redusert, men bare livskvaliteten var signifikant redusert sammenlignet med kontrollgruppen. Etter 12 måneder hadde pasientene i behandlingsgruppen fortsatt å bli bedre på alle målbare variabler og symptomer på angst, depresjon og livskvalitet, var blitt forbedret fra klinisk til ikke-klinisk nivå.
Konklusjonen er at norsk psykomotorisk fysioterapi ser ut til å ha potensiale når det gjelder å redusere subjektive helseplager, depresjon, angst, søvnløshet og fatigue. Denne terapiformen har også potensiale til å bedre livskvalitet, men prosessen kan ta lang tid.

 Les sammendrag / artikkel:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pri.462/abstract