Home
The Renal Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Professor Bjarne M. Iversen- Ridder av 1. klasse

Professor dr.med. Bjarne Magnus Iversen er idag utnevnt til Ridder av 1.klasse av den Kongelige Norske Sankt Olavs Orden.

Main content

"Vi Harald Norges Konge gjør vitterlig at Vi under 3. juni 2009 har utnevnt overlege, professor dr. med. Bjarne Magnus Iversen for fortjeneste av norsk medisin til Ridder 1. klasse av den Kongelige Norske Sankt Olavs Orden av hvilken Vi selv er Stormester Under Vår hånd og Sankt Olavs Ordens segl.
Harald R."

Med denne hilsenen frå Kongen overrakte Fylkesmann Svein Alsaker denne flotte utmerkelsen til professor Bjarne M.Iversen.

I sin begrunnelse for utnevnelsen, har Kongen lagt vekt på Iversens store innsats for norsk medisin. De som har anbefalt tildelingen, karakteriserer Iversen som "ubestridt landets fremste forsker innen klinisk orientert, målrettet basalforskning i nyremedisin"

Bjarne Iversen har siden 1971 hatt sin arbeidslass ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetsykehus. Han har vært professor ved Universitetet siden 1988 og overlege/spesialist i nyresykdommer ved Haukeland Universitetssykehus siden 1980. Han var initiativtager til at Det Norske Nyrebiobsiregistere ble opprettet i 1988, og har siden vært leder for dette internasjonalt anerkjente registeret.

Iversen har også vært og er en svært anerkjent leder for forskning, institutt, fakultet og sykehus.

Les mer  om  utnevnelsen på Haukeland Universitetsykehus nettsider