Home
Department of Clinical Dentistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Tine Birkeland Sivertsen – ny stipendiat ved IKO

Oral helse hos barn med medfødt hjertefeil heter prosjektet som Tine Birkeland Sivertsen skal arbeide med som stipendiat i 50% stilling ved Institutt for klinisk odontologi.

Main content

Bakgrunn

Sivertsen er utdannet tannlege i 2002 fra UIB. Sivertsen har arbeidet i den offentlige tannhelsetjenesten frem til oktober 2007. Fra oktober 2007 har hun vært ansatt som instruktørtannlege ved Odontologisk klinikk ved barneavdelingen. Høsten 2009 begynte Sivertsen på et spesialistutdanningsløp innenfor barnetannpleie/pedodonti.

 

Prosjektet

Prosjektet Oral helse hos barn med medfødt hjertefeil er et samarbeidsprosjekt mellom barneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus, Odontologisk klinikk og den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Studien vil forske på tannhelsen til barn med medfødt hjertefeil. Studier om tannhelsen til barn med medfødt hjertefeil har ikke vært gjort tidligere i Norge. Sivertsens studie er nå i oppstartsfasen.

Sivertsen er universitetsstipendiat ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder er førsteamanuensis Marit Slåttelid Skeie ved Institutt for klinisk odontologi. Biveiledere er professor Anne N Åstrøm Institutt for klinisk odontologi, og professor Gottfred Greve ved Institutt for klinisk medisin.