Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Velkommen til

Åpningsseminar 23. november

Alle er velkomne til åpningsseminar for Senter for alders- og sykehjemsmedisin i Egget på Studentsenteret kl. 13.00.

Main content

Senteret vil være tilknyttet Institutt for samfunnsmedisinske fag og etableres for å møte behovet for påfyll av kompetanse, fagutvikling og rekruttering for å løse fremtidige utfordringer innenfor eldreomsorg har både sykehjemmene og den kommunale hjemmetjenesten.
Dette skal oppfylles ved solide forskningsprosjekter, utdanning av studenter innenfor medisin, odontologi, farmasi, ernæringsvitenskap og andre relaterte fag med fokus på alders- og sykehjemsmedisin, kompetanseutvikling og implementering av det nye kompetanseområdet, dokumentasjon og nettverksbygging.

Documents