Home
Physiotherapy Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ny publikasjon: Validation of the Norwegian version of Hannover Functional Ability Questionnaire

Magnussen LH, Lygren H, Anderson B, Breivik K, Strand LI.

Main content

Hannover Functional Ability Questionnaire (FFbH-R)er et spørreskjema som fanger opp evne til å utføre daglige aktiviteter ved ryggplager, slik pasientene erfarer det. FFbH-R er nå oversatt til norsk etter internasjonale retningslinjer, og måleegenskaper er undersøkt hos et stort utvalg av pasienter med ryggplager, rekruttert fra Nakke- og rygg poliklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Resultatene viser at spørreskjemaet fanger opp 3 funksjonsaspekter: fleksibilitet, dynamisk styrke, og utholdenhet i ulike stillinger, men to spørsmål foreslåes fjernet. De fleste måleegenskapene var tilfreddstillende (gyldighet, diskriminerende evne og evne til å fange opp viktig endring), men spørreskjemaet bør suppleres med flere spørsmål.

Les sammendrag / artikkel:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20505564?dopt=Citation