Home

Division of Research and Innovation

Main content

Universitetet i Bergen

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) yter service, rådgivning og støtte til fakulteter, institutter, forskergrupper og enkeltforskere. Avdelingen rapporterer direkte til universitetsdirektøren. Les mer om avdelingen her. 

Kontakt: post@fa.uib.no 

Vi er i Nygårdsgaten 5, 5015 Bergen https://www.uib.no/en/about/79263/campus-map

 

Utlysning
Peder Sather Gate

UC Berkeley: Søk midler gjennom Peder Sather Center

Interessert i å besøke UC Berkeley? Søk om midler til forskningssamarbeid med et av verdens beste universitet gjennom Peder Sather Center. Frist 1. april, 2024.

Innovasjon
Leif Ove Larsen

Stor interesse for SFI-oppstart

- Det krev ein spesiell motivasjon for å drive fram ein SFI. Ein SFF er ein tur i parken i forhold, sa Leif Ove Larsen under møtet som set i gang arbeidet med å førebu seg til neste SFI-runde. Men sjølv om det er krevjande var det stor interesse for å få eit senter for forskingsdriven innovasjon.

Fasade med EU-flagg i forgrunn

UiBs Brussel-kontor

Brussel-kontoret skal styrke UiBs engasjement og tilstedeværelse i Brussel, og gi konkret hjelp til forskere som ønsker å bygge nettverk eller etablere konsortier.