Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publikasjon

Interpretations and critiques of modernity

Instituttets professor Atle Møen er ute med en ny publikasjon om den anerkjente sosiologen Peter Wagner og modernitetsbegrepet.

Illustrasjon

Main content

Peter Wagner har vært en av de fremste teoretiske sosiologen for mer enn to tiår. Spesielt kjent er hans måte å knytte sosialfilosofi, politisk filosofi, og normative problemstillinger til komparativ-historisk sosiologi.

Les artikkelen her