Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sakliste til møte i universitetsstyret 24.9.2014

Main content

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN       
Møte 24. september 2014       

Sakliste   

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2014/1646
   
II Protokoll fra møter i universitetsstyret 28.5.2014 (utsendt 13.6.2014 ) og 28.8.2014 (utsendt 9.9.2014). Protokollene ligger ved.
Sak nr. 2014/1656
   
73  Fullmakts- og referatsaker
Saksforelegg datert 10.9.2014
Sak nr. 2014/1638
   
74* Innovest AS – Informasjon om videre prosess
Saksforelegg datert 11.9.2014
Sak nr. 2011/1550
   
75* Personlig opprykk til professor på grunnlag av kompetanseerklæring
Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25 første ledd
Saksforelegg datert 9.9.2014
Sak nr. 2013/10604
   
76 Innspill til strategiarbeidet
Saksforelegg datert 12.9.2014
Sak nr. 2014/1649
   
77a) Tertialregnskap for Universitetet i Bergen pr. 2. tertial og informasjon om endrede krav for regnskapsrapportering fom 2014
Saksforelegg datert 11.9.2014
Sak nr. 2013/63
   
77b) Økonomirapport etter 2. tertial 2014
Saksforelegg datert 12.9.2014
Sak nr. 2013/63
   
78 Om budsjett og budsjettprosess 2015
Saksforelegg datert 12.9.2014
Sak nr. 2013/11603
   
79 Etatsstyring 2014 – departementets tilbakemelding
Saksforelegg datert 5.9.2014
Sak nr. 2012/11598
   
80 Internrevisjon ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg datert 10.9.2014
Sak nr. 2011/12877
   
81 Orientering om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet
Saksforelegg datert 9.9.2014
Sak nr. 2014/1673
   
82 Universitetsmuseets organisasjon 
Saksforelegg datert 12.9.2014
Sak nr. 2014/6729
   
83 Endringer i grads- og studieforskriften og enkelte andre regler – Oppfølging av endringene i universitets- og høyskoleloven
Saksforelegg datert 10.9.2014
Sak nr. 2013/7970
   
84 Studiestart og fadderuke 2014 – nye tiltak
Saksforelegg datert 12.9.2014
Sak nr. 2014/9451
   
85 Frafall ved UiB
Saksforelegg datert 16.9.2014
Sak nr. 2014/9248
   
86  Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg datert 9.9.2014
Sak nr. 2014/1562
   
87 Orienteringer
    Orientering om videre prosess for rekruttering av universitetsdirektør
   
88* Styrets arbeidsform
   
    Eventuelt17.9.2014/Silje Nerheim/Mona Viksøy