Home
Geophysical Institute

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Karbonutslipp ute av kontroll

Det globale karbonbudsjettet for 2013 er klart. Det tegner ikke noe oppløftende bilde for fremtiden.

CO2 budsjett
Illustrasjon som viser CO2 budsjettet
Photo:
Martin Muránsky

Main content

– Årets budsjett er en imponerende sammenstilling av data fra en rekke kilder, som viser med all tydelighet at de globale utslippene er mer eller mindre ute av kontroll, sier Are Olsen, førsteamanuensis ved Geofysisk Instituttt, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

Rekordhøye 36 milliarder tonn er den globale mengden CO2 som ble sluppet ut i 2013. Det kommer fram i den årlige analysen fra Global Carbon Project som ble offentliggjort søndag kveld. Utslipp fra forbrenning av fossilt brensel og sementproduksjon fortsetter øke i raskt tempo, i fjor med 2,3 prosent. For dette året ser utslippene ut til å øke med 2,5 prosent. Utslippene er nå 65 prosent over 1990-nivået.

Les mer om karbonbudsjettet for å nå togradersmålet


Mer sikker på havet
– Våre målinger viser at havets opptak av CO2 spiller en viktig rolle for å begrense veksten i atmosfæren, og det er viktig at vi nå intensiverer forskningen på hvor følsomt dette er for fremtidige klimaendringer, sier Are Olsen.

På Bjerknessenteret er det data rundt opptak i havet som er spesialfeltet. De fem forskere som i år har bidratt med årets budsjett er Truls Johannessen, professor ved UiB, Benjamin Pfeil og Camilla Landa, datamanagere ved UiB, Are Olsen, førsteamanuensis ved UiB og Jörg Schwinger, forsker ved Uni Research.

En styrke for årets budsjett er at forskerne nå er mer sikre på opptaket i havet. Havets opptak av CO2 øker mer eller mindre i tritt med utslippene, og det absorberer nå CO2 tilsvarende omtrent 30 prosent av disse. Bra for oss, men dårlig nytt for mange av dyra som lever der og som har vist seg følsomme for havforsuringen som oppstår som en følge av dette, sier Olsen 


Utforsk tallene grafisk i Global Carbon Atlas

Til høyre finner du nøkkelfigurer fra årets budsjett

 

Les også dette oppslaget på Bjerknessenteret sine sider.