Home
Occupational and environmental medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Hørselstap blant personell ombord på marinefartøy

Forsker Erlend Sunde i forskergruppen for arbeids- og miljømedisin er intervjuet i Dagens Medisin 29.10.2014 om hørselstap blant personell ombord på marinefartøy.

Deler av fartøyet KNM Valkyrien.
Photo:
Erlend Sunde

Main content

Sunde arbeider i prosjektet "Støy og helse i marinen" som startet opp våren 2012. I prosjektet er det blant annet utført støymålinger ombord på 40 fartøy og nær 800 ansatte har fått hørselen sin sjekket, og fylt ut spørreskjema. 

Intervjuet i Dagens Medisin leser du her.  Artikkelen som ligger til grunn for intervjuet kan du lese her.