Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Flere vil til Europa

Flere vil på utveksling og flere vil til Europa. Det er de tydeligste hovedtrekkene etter utvekslingsopptaket som hadde frist 1. februar.

Utsikt over Berlin med lette skyer på blå himmel.
Berlin var den mest populære destinasjonen i Europa blant SV-studentene som søkte utveksling.
Photo:
Colourbox

Main content

I disse dager får studentene som har søkt utveksling beskjed om hvor de har fått plass. Totalt søkte 211 SV-studenter om utveksling i hovedopptaket 2015. Dette er en økning fra 175 i 2014, men fortsatt noe under toppåret 2013 hvor det var 226 søkere. Størst økning fra fjoråret finner vi på Institutt for sosialantroplogi med mer enn 50 % økning i antall søkere.

 

Trenden de siste årene er at flere søker utveksling gjennom EU’s utdanningsprogram Erasmus+, mens færre velger å reise utenfor Europa gjennom UiBs mange bilaterale avtaler. I år søkte over 90 studenter på en Erasmus+ avtale som sitt førstevalg. Det er mange fordeler med å reise gjennom Erasmus+ programmet, blant annet slipper man studieavgift, mottar stipend, får tilbud om språkopplæring og unnslipper visumproblematikk. Nye nettsider om alle avtalene bidrar også til god informasjon om fagtilbudet.

 

Engelskspråklige land er fortsatt mest populært, men en bevisstgjøring om mulighetene for å studere på engelsk mens man lærer språk kan godt forklare økningen i søkere til Tyskland, Frankrike og Argentina. Den mest populære institusjonen blant SV-studentene i opptaket var University of California – Berkeley (med god margin). Utenfor Europa var det deretter Buenos Aires, Yunnan, James Cook, Makarere og Hong Kong flest oppførte som sitt førstevalg. Innen Europa var avtalene med Freie Universität Berlin og School of Oriental and African Studies i London mest populære. Økningen i antall søkere i Europa førte til mer konkurranse om plassene noen steder, derfor har ikke alle kunne få sitt førstevalg, men heldigvis har de aller fleste fått en av sine andre ønsker.

 

Er du interessert i utveksling, men har ikke søkt? Frykt ikke! Det vil være mulig å søke om restplasser til utveksling våren 2016 i suppleringsopptaket 1. september. Ta kontakt med din studieveileder og se på nettsidene om utveksling.