Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Workshop og forskningssamarbeid: Work, Family and Gender: Comparative Perspectives

I perioden 1-8. juni får Sosiologisk institutt besøk av Magdalena Diaz Gorfinkiel og Vicente Diaz Gandasegui fra Charles III University of Madrid i forbindelse med samarbeidsprosjektet "Work, family and Gender: North-South Comparisons in Europe".

Workshop Isaksen m.fl.

Main content

Forskningssamarbeid mellom Spania og Norge

Sosiologisk Institutt har i perioden 1-8 juni 2015 besøk av forskerne Magdalena Diaz Gorfinkiel og Vicente Diaz Gandasegui fra Universidad Carlos III de Madrid, Spania. Professor Lise Widding, Ph. D. stipendiat Mariya Bikova og professor Karen Christensen samarbeider med forskerne fra Madrid om et komparativt prosjekt som ser på hvordan krisen i Europa slår inn i Norge og Spania. Forskerne undersøker sosiale og politiske mekanismer som fører til velferdsulikheter mellom kjønn og ulike sosiale grupper. De ser spesielt på hvordan spanske og norske velferdsmodeller organiserer omsorg for barn under tre år, og hvilke roller staten, markedet og familien har i den sosiale reproduksjonen. Den økonomiske turbulensen har rammet Spania hardt. Men den har også ført til mer oppmerksomhet og diskusjon om forholdet mellom staten, markedet og familien, og hva som er og bør være samfunnets ansvar i krisetider.

Spania og Norge har helt forskjellige velferdsmodeller, og distribuerer ansvaret for barn og omsorg ulikt mellom samfunnsinstitusjonene. Dette prosjektet retter spesielt søkelyset mot endringer i velferdsmodellene som kan sies å være relatert til krisen i Europa. Hensikten er å sammenligne hvordan krisen har påvirket familiepolitikk, likestilling og migrasjonsmønstre i Norge og Spania.          

Prosjektet er finanisert av NILS Science and Sustainability, Coordinated Mobility of Researchers. (ES07).

 

Les Magdalena Diaz Gorfinkiels artikkel Promoting integration for migrant domestic workers in Spain.

 

«Gender, Work and Family in Europe: Comparative Perspectives”

Workshop, Sosiologisk Institutt, rom 112, Universitetet i Bergen, onsdag 3 juni 10.15-12.00,


Program
Welcome. Introduction. Professor Lise Widding Isaksen


10.15 –10.45
 “Different responses to global crisis. A comparison of new work-life balance strategies in Norway and Spain”
Professor Magdalena Diaz Gorfinkiel and Vicente Diaz Gandasegui, Universita Carlos III de Madrid, Spain


10.45- 11.00
“Filipino au pair migration in a Norwegian context”
Ph. D. student Mariya Bikova, Department of Sociology, University of Bergen


11.00 – 11. 15
“Migration and Care: On long-term care workers in Norway and the UK”.
Professor Karen Christensen, Department of Sociology, University of Bergen


11. 15- 11. 30
“Transnational Families in Norway: Recent South-North migrations in Europe”
Professor Lise Widding Isaksen, Department of Sociology, University of Bergen


11.30 – 12.00
General discussions and comments.