Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
BFS-stipend

Høgtidleg utdeling av BFS-stipend

Fredag mottok Håvard Haarstd og dei tre andre unge forskararane ved UiB rekrutteringsstipend frå Bergens Forskningsstiftelse (BFS). Vi har her samla nokre bilete frå den store dagen.

Next
Bergen Forskningsstiftelse med stipendiatmottakarane etter utdelinga.
Bergen Forskningsstiftelse med stipendiatmottakarane etter utdelinga.
Photo:
Grethe Meling
1/17
På instituttet held Håvard presentasjonen av prosjektet før utdelinga i Universitetsaulaen.
På instituttet held Håvard presentasjonen av prosjektet før utdelinga i Universitetsaulaen.
Photo:
Anders Lundberg
2/17
Universitetsaulaen i Bergen.
Ein fullsatt Universitetsaula er klar til å hylla stipendmottakarane.
Photo:
Anders Lundberg
3/17
Gro Aase, Tor Halfdan Aase, Ragnhild Overå og Rannveig Skoglund.
Geografar på plass i Universitetsaulane: Gro Aase, Tor Halfdan Aase, Ragnhild Overå og Rannveig Skoglund.
Photo:
Grethe Meling
4/17
Håvard Haarstad saman med rektor Dag Rune Olsen og Marco Hirnstein.
God stemning før utdelinga. Håvard Haarstad saman med Marco Hirnstein og rektor Dag Rune Olsen.
Photo:
Grethe Meling
5/17
Håvard Haarstad, Dag Rune Olsen, Marco Hirnstein og Harald Barsnes.
Stipendmottakarane med rektor: Håvard Haarstad, Dag Rune Olsen, Marco Hirnstein og Harald Barsnes.
Photo:
Grethe Meling
6/17
Tarje I. Wanvik, Svein Olaf Dahl, Stina Ellevseth Oseland og Knut Hidle.
Geografane er på plass i salen og lyttar til Edvard Moser sine råd. Her Tarje I. Wanvik, Svein Olaf Dahl, Stina Ellevseth Oseland og Knut Hidle.
Photo:
Grethe Meling
7/17
Håvard Haarstad tar mot rekrutteringsstipendet frå Bergen Forskningsstiftelse.
Håvard Haarstad tar mot rekrutteringsstipendet frå Bergen Forskningsstiftelse.
Photo:
Anders Lundberg
8/17
Alle på scenen under utdelinga.
Alle fire på scenen under utdelinga.
Photo:
Grethe Meling
9/17
Nobelpris-vinnar Edvard Moser saman med dei unge forskarane: Harald Barsnes, Marco Hirnstein og Harald Haarstad.
Nobelpris-vinnar Edvard Moser saman med dei unge forskarane: Harald Barsnes, Marco Hirnstein og Harald Haarstad.
Photo:
Grethe Meling
10/17
Dekan ved SV-fakultetet Knut Helland gratulerer Håvard Haarstad med stipendet.
Knut Helland, dekan ved SV-fakultetet, gratulerer Håvard Haarstad med stipendet.
Photo:
Anders Lundberg
11/17
Trond Mohn og Håvard Haarstad.
Trond Mohn og Håvard Haarstad.
Photo:
Grethe Meling
12/17
Nobelprisvinnar Edvard Moser med Håvard Haarstad.
Nobelprisvinnar Edvard Moser med Håvard Haarstad.
Photo:
Grethe Meling
13/17
Håvard Haarstad med foreldre.
Håvard Haarstad med foreldre.
Photo:
Grethe Meling
14/17
Håvard Haarstad med foreldre og son.
Kom pappa! Håvard Haarstad med foreldre og son.
Photo:
Grethe Meling
15/17
Harald Barsnes, Marco Hirnstein og Harald Haarstad.
Unge, lovande forskarar ved UiB: Harald Barsnes, Marco Hirnstein og Harald Haarstad.
Photo:
Grethe Meling
16/17
Trond Mohn mottok Brøggerprisen for særlig verdifull innsats for bedring av norsk vitenskaps kår.
Trond Mohn mottok Brøggerprisen for særlig verdifull innsats for bedring av norsk vitenskaps kår.
Photo:
Grethe Meling
17/17
Previous

Main content

Tildelinga vart sjølvsagt godt feira, både på Institutt for geografi og i Universtitetsaulaen.

Geografane starta med ei samling på instituttet. Håvard Haarstad gjekk gjennom presentasjonen av prosjektet, som han hadde for komiteen. Så fekk han gode ord med på vegen både frå instituttleiar Svein Olaf Dahl, Grete Rusten, leiar for forskargruppa Økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging og Tarje I Wanvik, medsamansvoren i SpeceLab-gruppa.

Institutt for geografi var også godt representert i Universitetsaulaen under den høgtidlege utdelinga. Etter ein motiverande tale frå Nobelpris-vinnar Edvard Moser, fekk dei fire unge forskarar det synlege beviset på tildelingane i millionklassen.

Gratulerer igjen til alle fire!