Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NY PUBLIKASJON

Sammenhengen mellom klasse og smak

Vegard Jarness ved Sosiologisk institutt har publisert artikkelen "Modes of consumption: From ‘what’ to ‘how’ in cultural stratification research" om sammenhengen mellom klasse og smak.

Bil
Hvordan man verdsetter produkter har en klar sammenheng med klasseposisjon, skriver Jarness i sin artikkel.
Photo:
www.colourbox.com

Main content

Tidsskriftet er Poetics, som er et amerikansk tidsskrift som lenge har vært ledende på sosiologiske tematikker knyttet til klasse, kultur og livsstil.

Artikkelen omhandler sammenhengen mellom klasse og smak. Det argumenteres for at det er vel så viktig å kartlegge hvordan folk verdsetter og gjør bruk av kulturelle og materielle produkter, som å kartlegge hva de verdsetter og gjør bruk av. Artikkelen fokuserer på Stavanger som case og er basert på kvalitative intervjuer med informanter fra ulike klasseposisjoner. Artikkelen viser at informantenes måter å verdsette produkter på har en klar sammenheng med deres klasseposisjon.   

Her finner du artikkelen.