Home
Center for Neuropsychiatric Disorders

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningsgruppe

Neuroscience Group

Main content

Vår hovedinteresse er å finne ut av de molekylære mekanismer som styrer
synaptisk plastisitet (endringer i struktur og styrke av synaptiske
kontaktpunkter etter erfaring) i den friske hjernen og likeledes ved
nevrologiske og psykiatriske sykdommer. Problemer med styringen av
synaptisk plastisitet er vel kjent i nevrologiske og nevropsykiatriske
sykdommer.

Vi kombinerer tekniker som elektrofysiologiske eksperiment i levende
rotter, mus og hjerneskiver med molekylære, biokjemiske samt bildeanalyse
teknikker (real-tids mikroskopering) for å studere protein som er meget
viktige i synaptisk plastisitet. Arc (aktivitets-regulert
cytoskjelett-assosiert protein) er et sådant protein. Vi fokuserer vår
forskning på å finne ut mest mulig om dette proteinet ved å studere
dess aktivitet, modifikasjoner, nettverket av protein det tilhører, og
genetiske endringer som kan bidra til sykdom.