Home
Department of Social Anthropology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Besøk av en vaskeekte sosialantropolog

- Hæ? Hekseri? Hvorfor er klimaendringer relevant for sosialantropologer? Hva var kulturrelativisme igjen? Og hvordan er det egentlig å være på feltarbeid? Dette er noen av problemstillingene elever ved videregående skoler i Bergen kommune har fått svar på av tidligere masterstudent i sosialantropologi, Oda Eiken.

Oda Eiken forteller om sitt feltarbeid i Sør-Afrika
Oda Eiken forteller om sitt feltarbeid blant gateselgere i Cape Town, Sør-Afrika, til elever ved Amalie Skram videregående skole.
Photo:
Privat

Main content

Erfaring viser at kunnskapen om sosialantropologi er varierende og mangelfull ved mange videregående skoler i landet. Andreklassinger som tar faget 'sosiologi og sosialantropologi' har i vår fått besøk fra instituttet, med innføring av antropologiske begreper, fagets geografiske og tematiske bredde, studieløpet ved UiB og hva antropologer kan jobbe som. Siste del av presentasjonen handlet om Odas eget feltarbeid blant gateselgere i Cape Town, Sør Afrika. Her fikk elvene se filmsnutter, høre om utfordringer som gjerne oppstår på feltarbeid, samt innføring i klikkespråket Xhosa.

- Vi ønsker å skape en bredere forståelse av alt faget innebærer, og at det ikke bare er gamle menn som drar til de mest eksotiske stedene i verden, noe mange fremdeles tror er tilfelle. Antropologer kan forske på alt mulig og veldig mange gjør feltarbeid i Norge, forteller Oda. Videre mener hun at det har vært viktig å fortelle om mulighetene man har etter endt utdanning, noe dagens elever tydelig er opptatt av.

Oda forteller at nysgjerrigheten var stor blant flere elever. Mange kom frem i pausene og etter presentasjonen og stilte gravende spørsmål om hvordan feltarbeidet foregår og ba henne utdype om rasisme, sosiale ulikheter og kriminalitet i Sør-Afrika. Noen lærere ble også inspirert av besøket og fikk lyst til å ta en ny master slik at de selv kunne dra på feltarbeid.

- Presentasjonen gir et dypdykk inn i antropologien som jeg selv ikke har kompetanse til å gi, uttrykte en av lærerne. Andre forklarte at sosialantropologien ofte må vike for sosiologien i videregående skole, og at presentasjonen derfor var et kjærkomment tilskudd i undervisning. Flere steder ble Oda introdusert som en «vaskeekte antropolog».

Bakgrunnen for prosjektet har sammenheng med de synkende søkertallene til sosialantropologi som instituttet har opplevd de siste årene. Etter andre året med svært positive tilbakemeldinger, engasjerte elever og lærere, samt invitasjoner til å komme igjen neste år ser instituttet rekrutteringsprosjektet som et svært vellykket tiltak.
- Om jeg skulle ha bestilt et opplegg fra instituttet så er det akkurat dette jeg hadde bestilt, uttrykte en av lærerne ved Amalie Skram VGS. Disse tilbakemeldingene inspirerer også instituttet til å fortsette med prosjektet.