Home
About UiB

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Miljøfyrtårn

Universitetet i Bergen er sertifisert som miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn logo

Main content

For å sertifiseres som Miljøfyrtårn må UiB oppfylle en rekke krav innen avfall, innkjøp, arbeidsmiljø, transport og energi.

En særlig viktig del av Miljøfyrtårn-kravene UiB har oppfylt dreier seg om energiøkonomisering i bygninger, HMS, gjenbruk av møbler, miljøkrav til leverandører og lignende.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Les mer om miljøfyrtårn her.

UiB først ute som Miljøfyrtårn (nyhetssak)