Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Masteroppgåve

Masterpresentasjonar i geografi - våren 2016

14 studentar på masterprogrammet i geografi og Development Geography har levert masteroppgåvene sine innan fristen i vår. Som del av avsluttande mastereksamen presenterer dei oppgåvene sine i juni.

Framsider

Main content

Presentasjonane er opne. Velkommen til alle interesserte!

6. juni:

Mathias Kvist Høiseth

Kvartærgeologisk kartlegging og rekonstruksjon av glasiasjon og deglasiasjon ved Sørmela, sørvestlige Andøya, Nordland.

 • Kommisjon: Sigurd Sandvold og Rannveig Øvrevik Skoglund
 • Veileder: Svein Olaf Dahl
 • Presentasjon på 744: 10:00 – 10:30

Eirik Skjerdal Lysne

Kvartærgeologisk kartlegging og glasiasjons- og deglasiasjonsgangen ved Bømyra, sørlege Andøya.

 • Kommisjon: Sigurd Sandvold og Rannveig Øvrevik Skoglund
 • Veileder: Svein Olaf Dahl
 • Presentasjon på 744: 13:00 – 13:30

8. juni:

Ernestina Ohenewaah Denchie

LAND GOVERNANCE AND COMPETITION FOR SPACE IN GHANA’S EMERGING OIL CITY, SEKONDI-TAKORADI.

 • Kommisjon: Haakon Lein og Peter Andersen
 • Veileder: Ragnhild Overå
 • Presentasjon på 744: 10:00 – 10:30

Moses Mosonsieyiri Kansanga

AGRICULTURAL MECHANIZATION AND ITS IMPACTS ON LAND USE AND THE ‘FOOD BASKET’ IN THE NORTHERN SAVANNAH OF GHANA: INSIGHTS FROM NAVRONGO IN THE UPPER EAST REGION.

 • Kommisjon: Haakon Lein og Ragnhild Overå
 • Veileder: Peter Andersen
 • Presentasjon på 744: 13:00 – 13:30

9. juni:

Kristin Ekberg Vik

Development cooperation with Norwegian NGOs in Bolivia. How the development cooperation is affected by a stronger state.

 • Kommisjon: Erlend Eidsvik og Terje Tvedt
 • Veileder: Arnt Fløysand
 • Presentasjon på 744: 10:00 – 10:30

10. juni:

Erlend Sporstøl Vikestrand

Rekonstruksjon av deglasiasjonshistoria i Vermedalen og Langfjelldalen, indre Møre og Romsdal. Ein studie basert på kvartærgeologisk kartlegging.

 • Kommisjon: Sigurd Sandvold og Rannveig Øvrevik Skoglund
 • Veileder: Svein Olaf Dahl
 • Presentasjon på 744: 12:00 – 12:30

13. juni:

Til Prasad Sharma

Livelihood Vulnerability and Coping Strategies to flood disaster. A case of Thapapur VDC, Kailali, Nepal.

 • Kommisjon: Bjørg Lien Hanssen og Peter Andersen
 • Veileder: Tor Halfdan Aase
 • Presentasjon på 744: 10:00 - 10:30

Tone Stokka

Leigejord i eit intensivt landbruksområde. Ein studie om kvifor bønder i Time kommune leiger tilleggsjord og korleis leigejorda blir driven.

 • Kommisjon: Sigrid Kårstad og Gidske Andersen
 • Veileder: Kerstin Potthoff
 • Presentasjon på 744: 14:00 - 14:30

14. juni:

Rosina Badwi

INTEGRATION OF GHANAIAN IMMIGRANTS IN BERGEN’S LABOUR MARKET.

 • Kommisjon: Erlend Eidsvik og Tor Halfdan Aase
 • Veileder: Ragnhild Overå
 • Presentasjon på 744: 10:00 – 10:30

15. juni:

Anders Haukanes

Innovasjon og teknologiutvikling i det regionale innovasjonssystemet. En studie av oppdrettsnæringen og utviklingen av lukket oppdrettsteknologi.

 • Kommisjon: Heidi Bjønnes Larsen og Knut Hidle
 • Veileder: Arnt Fløysand
 • Presentasjon på 744: 14:00 – 14:30

16. juni:

Marte Ness Aarak

Flernivåstyring i bærekraftig byutvikling; et studie av Framtidens byer og Bergen.

 • Kommisjon: Hans Kjetil Lysgård og Grete Rusten
 • Veileder: Håvard Haarstad
 • Presentasjon på 744: 11:00 – 11:30

Lene Berger Henriksen

Gjennomføring av samordnet bolig- , areal- og transportplanlegging – en studie av Bergen kommune.

 • Kommisjon: Hans Kjetil Lysgård og Knut Hidle
 • Veileder: Håvard Haarstad
 • Presentasjon på 744: 14:00 – 14:30

21. juni:

Alexander Gulbrandsøy Stadheim

KARTLEGGING AV KARSTGROTTER OG OVERFLATEKARST VED REINGARDSLIVATNET, MO I RANA.

 • Kommisjon: Vidar Valen og Svein Olaf Dahl
 • Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund
 • Presentasjon på 744: 11:00 – 11:30

Oda Totland Bongom

Det grøne skiftet og kunnskapsøkonomien. Kvinnelege entreprenørar innanfor miljøsektoren.

 • Kommisjon: Brita Hermelin og Knut Hidle
 • Veileder: Grete Rusten
 • Presentasjon på 744: 17:00 – 17:30