Home
BOA

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Utarbeide prosjektbeskrivelse og elektronisk søknadsskjema

Prosjektleder er ansvarlig for å utarbeide prosjektbeskrivelse med støtte fra institutt/fakultetsrådgiver. Sentraladministative avdelinger og fakultet skal involveres i store og komplekse søknader

Main content

Innhold i prosjektbeskrivelsen, og elementer som skal legges ved søknaden vil være ulik fra søknadstype til søknadstype.  

En søknad består ofte av fem elementer:

  • Elektronisk søknadsskjema
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Informasjon om partnere
  • Eventuelle vedlegg beskrevet i utlysningen (avtaler, letters of intent etc)

Kvalitetssikring av elektronisk søknadsskjema for NFR søknader gjøres ved institutt/fakultet. Kvalitetssikring av prosjektbeskrivelsen og fullstendig budsjett gjøres av institutt/fakultetsrådgivere og prosjektøkonomer ved institutt/fakultet. Unntak er SFF, SFI og Infrastruktursøknader som også får støtte fra BOA-teamet.  

Kvalitetssikring av elektronisk søknadsskjema for Horisont2020 søknader gjøres normalt av LEAR ved FA. For søknader der UiB er koordinator vil LEAR også kvalitetssikre informasjon om partnere i prosjektet. Kvalitetssikring av prosjektbeskrivelsen og fullstendig budsjett gjøres av prosjektrådgivere og prosjektøkonomer i BOA-teamet. 

BOA-teamet har utarbeidet beskrivelser av ulike søknadstyper hvor vi tilbyr søknadsstøtte, og hvordan arbeidet med disse søknadene legges opp: 

NFR søknader

  • SFF
  • Infrastruktur 

H2020 søknader 

Andre

 

Denne siden oppdateres av Vibeke Kyrkjebø Irgan