Home
Hanne Marie Johansen's picture

Hanne Marie Johansen

Professor, gender scholar with a background in history
 • E-mailhanne.johansen@uib.no
 • Phone+47 55 58 88 09
 • Visitor Address
  Parkveien 9
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Hanne Marie Johansen is accociate professor in gender studies and humanities at the Centre for Women's and Gender Research (SKOK) and first librarian at the Library for Arts and Humantities. In her library position, Hanne Marie is assigned to History, Cultural Studies and Gender Studies. She holds a PhD in History and has worked with older and more contemporary history with emphasis on women's and gender history, the history of law, of the family and of the city. The book Separasjon og skilsmisse i Norge 1536–1909. En familie- og rettshistorisk studie from 2001 is an end result of her PhD project.

Hanne Marie has co-written several more works, like I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid (2003) This is also available as an e-book. When Drammen heldt its city anniversary in 2011, Hanne Marie wrote a monography: Slik levde de da : familie- og hverdagsliv i Drammen gjennom 200 år. In the spring of 2019, her book on Norwegian queer history was published by Samlaget. The book is called Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag and describes queer history in Norway from vikings to modern day gay-rights activism.

Hanne Marie participates in academic conferences as well as in more popular scientific fora for communication. See her Norwegian page for an overview.

Hanne Marie has previously taught history at the university, but today her focus is on the study programs in Gender Studies.

 • Show author(s) (2022). Visjon om et familievennlig og tørrlagt Norge! Kvinners avholdskamp på kristen grunn. Et feministisk og internasjonalt perspektiv. 30 pages.
 • Show author(s) (2022). Tverrfaglig kvinne- og kjønnsforskning. 36 pages.
 • Show author(s) (2019). Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag.
 • Show author(s) (2019). Politiet erkjenner feil mot homofile. Er det ikkje på tide at også den norske kyrkja ber om orsaking? No er det kyrkja sin tur. Klassekampen. 20-21.
 • Show author(s) (2018). Herrenes historie, igjen? Historikeren. 6-10.
 • Show author(s) (2017). Til utroskap, forsvinning eller impotens skiller oss ad.
 • Show author(s) (2017). The History of Divorce Politics in Norway. Continuity and change. Scandinavian Journal of History. 40-63.
 • Show author(s) (2017). Skilsmissens historie.
 • Show author(s) (2017). Forført eller trolovet? Rettslige konflikter om brutte ekteskapsløfter i etter-reformatorisk tid. 29 pages.
 • Show author(s) (2017). Ekteskapets historie, NRK.
 • Show author(s) (2017). Cille Gad ble dødsdømt for barnedrap og fengslet på Ask.
 • Show author(s) (2015). The Luxury They Could Not Afford? Households of Workers in the Industrial Town of Drammen, Norway c. 1900. 21 pages.
 • Show author(s) (2015). Mødrehjemmene. Filantropiske prosjekter i sosialhjelpstatens tid. Tidsskrift for velferdsforskning. 280-293.
 • Show author(s) (2015). Mødrehjemmene - i sosialhjelpstatens tid.
 • Show author(s) (2015). Melk i historisk perspektiv.
 • Show author(s) (2013). Stemmerett: En stor strateg. Anmeldelse av Magnhild Folkvords bok: Fredrikke Marie Qvam. Rabaldermenneske og strateg. Samlaget 2013, 320 sider. Klassekampen. 3-3.
 • Show author(s) (2013). Kampkvinnen Betzy Kjelsberg. Bergens Tidende. 28-28.
 • Show author(s) (2013). 'Gemytternes uoverenstemmelse'. Bergens Tidende. 24-24.
 • Show author(s) (2012). Norwegian Mormons 1850-1900. Colonizers of “Zion” (Utah), and part-takers in a transatlantic Mission.
 • Show author(s) (2012). Husmorbyen Drammen, tiden omkring 1900.
 • Show author(s) (2012). Barns levekår i det gamle Drammen. En fortelling om ulikhet.
 • Show author(s) (2011). Yrkeskvinner i Drammen 1900.
 • Show author(s) (2011). Slik levde de da.Drammen på 1800-tallet.
 • Show author(s) (2011). Slik levde de da. Familie- og hverdagsliv i Drammen gjennom 200 år.
 • Show author(s) (2011). Enslige kvinner i bysamfunn, 1800-tallet.
 • Show author(s) (2011). Boklansering. Slik levde de da. Familie- og hverdagsliv i Drammen gjennom 200 år.
 • Show author(s) (2009). Ugifte, eldre menn siste del av 1800-tallet. En marginalisert gruppe i det norske bysamfunnet?
 • Show author(s) (2009). Single Women's History in 19th Century urban Norway: Household, Family and Work.
 • Show author(s) (2009). Living alone in a changing society. Widows in urban Norway 1865.
 • Show author(s) (2009). Household, Family and Work: Single Women in Nineteenth- Century Norway.
 • Show author(s) (2009). Gift eller skilt? Samliv og samlivsbrudd i historisk belysning. Norge fra reformasjonen til ca. 1800.
 • Show author(s) (2008). Single women's household position, work and social security - the town of Drammen, Norway in the 19th Century.
 • Show author(s) (2008). Information literacy education - The University of Bergen, Norway.
 • Show author(s) (2008). Forskning om enslige i historiske samfunn – statusrapport.
 • Show author(s) (2008). Forskning om enslige i historiske samfunn – perspektiver og tilnærmingsmåter.
 • Show author(s) (2008). Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark av Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Av Nina Javette Koefoed. Historisk Tidsskrift (Norge). 524-526.
 • Show author(s) (2008). "Single women's history in 19th Century Norway. Household, family and work.”.
 • Show author(s) (2007). Konemishandling, vold og skilsmisse som problem i norsk rettshistorie.
 • Show author(s) (2007). Hairdressers, secretaries, and textile workers: Photography as illustration and source to the history of women employees in Norway 1920's to 1960's.
 • Show author(s) (2007). Fotografi som dokumentasjon og kilde til historien om kvinner i arbeidslivet. Utfordringer og muligheter.
 • Show author(s) (2007). Elisabeth Aasen,Bergenske kvinner fra Sankta Sunniva til Karine korgkoner. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2007). Den naturligste ting? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2006). Sitat. "At ten a child, at twenty a maid...". HIFO-nytt.
 • Show author(s) (2006). Marthe Hommerstad. "Mand af Mand gaaer før Qvinde af Mand". Farbrorretten og odelsjenter på slutten av 1700-tallet og frem til Odelsloven av 1821. Tingbokprosjektet.2005. Oslo. Historisk Tidsskrift (Norge). 732-733.
 • Show author(s) (2006). Marital violence and divorce in historical perspective.
 • Show author(s) (2006). Divorced Women's status and rights as 'social widows'- the example of Norway - 17th and 18th century. Using marital status as an analytical category.
 • Show author(s) (2006). Ammeråd. Medisin og moral. Bergens Tidende. 1 pages.
 • Show author(s) (2005). Separerte og skilte kvinners rettigheter som "sosiale" enker, tiden omkring 1800.
 • Show author(s) (2005). Mors alder ved fødsler - evig bekymring. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2005). Marriage trouble, separation and divorce in early modern Norway. 15 pages.
 • Show author(s) (2005). Marriage or money? Legal actions for enforcement of marriage contracts in Norway. 15 pages.
 • Show author(s) (2005). IDA BLOM, SØLVI SOGNER og BENTE ROSENBECK: Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag. Renessanse, reformasjon og revolusjon.Cappelen, Oslo, 2005, 395 s. Historisk Tidsskrift (Norge). 678-682.
 • Show author(s) (2004). Widowhood in Scandinavia - an Introduction. Scandinavian Journal of History. 171-191.
 • Show author(s) (2004). Spedbarnsomsorg og spedbarnsdød i Norge. Et historisk tilbakeblikk.
 • Show author(s) (2004). Negotiating Marriage: before, during, after.
 • Show author(s) (2004). Familieinstitusjonen og kvinne-kjønnsforskningen - en innledning.
 • Show author(s) (2004). Enker og enkemenn i skandinavisk historie. En forskningsoversikt.
 • Show author(s) (2003). Familien som omsorgsfellesskap. 56 pages.
 • Show author(s) (1998). Separasjon og skilsmisse i Norge, 1536-1909: En familie- og rettshistorisk studie. -.
 • Show author(s) (1997). Sources of natural gas deducted from artificial maturation - an useful analogue to volcanic margin processes?
 • Show author(s) (1994). IRÉNE ARTÆUS: "Kvinnorna som blev över. Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft - fallet Västerås." Doktoravhandling framlagt vid Uppsala universitet 1992. Historisk Tidsskrift (Norge). 231-233.
 • Show author(s) (1993). Modelling source rock production potentials for diagenetically active compounds. A multivariate approach. Extended abstract in conference proceedings.
 • Show author(s) (1993). Krise i familien? Om seperasjons- og skilsmissepraksis i Norge før Norge før 1900.
 • Show author(s) (1991). Ekteskap, erstatning eller avvisning?- Om makesøking og falske ekteskapsløfter i Norge 1570-1800. Historisk Tidsskrift (Norge). 1-29.
 • Show author(s) (1991). Ekteskap, erstatning eller avvisning? - Om makesøking og falske ekteskapsløfter i Norge 1570-1800. Historisk Tidsskrift (Danmark). 1-29.
 • Show author(s) (1985). "at blive den tyran qvit". En studie av skilsmissesakene ved kapitelretten i Bergen 1604-1708. Bergens historiske forenings skrifter. 7-48.

More information in national current research information system (CRIStin)