Home
 • E-mailHanne.Johansen@uib.no
 • Phone+47 55 58 88 09+47 55 58 88 19
 • Visitor Address
  Haakon Sheteligs plass 7
 • Postal Address
  Postboks 7808
  5020 BERGEN
Books
 • Johansen, Hanne Marie. 2011. Slik levde de da. Familie- og hverdagsliv i Drammen gjennom 200 år. Spartacus. 432 pages. ISBN: 978-82-304-0076-0.
Journal articles
 • Johansen, Hanne Marie. 2017. The History of Divorce Politics in Norway. Continuity and change. Scandinavian Journal of History. 24 pages.
 • Johansen, Hanne Marie. 2015. Mødrehjemmene. Filantropiske prosjekter i sosialhjelpstatens tid. Tidsskrift for velferdsforskning. 4. 280-293.
 • Johansen, Hanne Marie. 2013. 'Gemytternes uoverenstemmelse'. Bergens Tidende. 24-24. Published 2013-01-13.
 • Johansen, Hanne Marie. 2013. Kampkvinnen Betzy Kjelsberg. Bergens Tidende. 28-28. Published 2013-03-07.
 • Johansen, Hanne Marie. 2013. Stemmerett: En stor strateg. Anmeldelse av Magnhild Folkvords bok: Fredrikke Marie Qvam. Rabaldermenneske og strateg. Samlaget 2013, 320 sider. Klassekampen. 3-3. Published 2013-05-03.
 • Johansen, Hanne Marie. 2008. Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark av Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Av Nina Javette Koefoed. Historisk Tidsskrift. 3. 524-526.
 • Johansen, Hanne Marie. 2007. Elisabeth Aasen,Bergenske kvinner fra Sankta Sunniva til Karine korgkoner. Bergens Tidende. Published 2007-01-09.
 • Johansen, Hanne Marie; Andrews, Therese Marie. 2007. Den naturligste ting? Bergens Tidende. Published 2007-07-23.
 • Johansen, Hanne Marie. 2006. Sitat. "At ten a child, at twenty a maid...". HIFO-nytt. 3.
 • Johansen, Hanne Marie. 2006. Marthe Hommerstad. "Mand af Mand gaaer før Qvinde af Mand". Farbrorretten og odelsjenter på slutten av 1700-tallet og frem til Odelsloven av 1821. Tingbokprosjektet.2005. Oslo. Historisk Tidsskrift. 4. 732-733.
 • Johansen, Hanne Marie; Andrews, Therese Marie. 2006. Ammeråd. Medisin og moral. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2006-10-01.
 • Johansen, Hanne Marie. 2005. IDA BLOM, SØLVI SOGNER og BENTE ROSENBECK: Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag. Renessanse, reformasjon og revolusjon.Cappelen, Oslo, 2005, 395 s. Historisk Tidsskrift. 84: 678-682.
 • Johansen, Hanne Marie; Andrews, Therese Marie. 2005. Mors alder ved fødsler - evig bekymring. Bergens Tidende. Published 2005-08-29.
 • Johansen, Hanne Marie. 2004. Widowhood in Scandinavia - an Introduction. Scandinavian Journal of History. 29: 171-191.
 • Johansen, Hanne Marie. 1994. IRÉNE ARTÆUS: "Kvinnorna som blev över. Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft - fallet Västerås." Doktoravhandling framlagt vid Uppsala universitet 1992. Historisk Tidsskrift. 73: 231-233.
 • Johansen, Hanne Marie. 1991. Ekteskap, erstatning eller avvisning?- Om makesøking og falske ekteskapsløfter i Norge 1570-1800. Historisk Tidsskrift. 1. 1-29.
 • Johansen, Hanne Marie. 1991. Ekteskap, erstatning eller avvisning? - Om makesøking og falske ekteskapsløfter i Norge 1570-1800. Historisk Tidsskrift (DK). 1. 1-29.
 • Johansen, Hanne Marie. 1985. "at blive den tyran qvit". En studie av skilsmissesakene ved kapitelretten i Bergen 1604-1708. Bergens historiske forenings skrifter. 83/84. 7-48.
Reports and theses
 • Johansen, Hanne Marie. 1998. Separasjon og skilsmisse i Norge, 1536-1909: En familie- og rettshistorisk studie. Dr.art. -. 463 pages.
Book sections
 • Johansen, Hanne Marie. 2017. Forført eller trolovet? Rettslige konflikter om brutte ekteskapsløfter i etter-reformatorisk tid. Forført eller trolovet?, pages 237-265. In:
  • Haug, Eldbjørg. 2017. Fra avlatshandel til folkekirke: Reformasjonen gjennom 500 år. Scandinavian Academic Press. 368 pages. ISBN: 9788230402146.
 • Johansen, Hanne Marie. 2015. The Luxury They Could Not Afford? Households of Workers in the Industrial Town of Drammen, Norway c. 1900. 13, pages 224-244. In:
  • Simonton, Deborah; Kaartinen, Marjo; Montenach, Anne. 2015. Luxury and gender in European towns, 1700-1914. Routledge. 275 pages. ISBN: 978-1138803169.
 • Johansen, Hanne Marie. 2005. Marriage or money? Legal actions for enforcement of marriage contracts in Norway. chapter 2, pages 23-37. In:
  • Ågren, Maria; Erickson, Amy Louise. 2005. The Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400-1900. Ashgate. 288 pages. ISBN: 0754637824.
 • Johansen, Hanne Marie. 2005. Marriage trouble, separation and divorce in early modern Norway. Chapter 11, pages 175-189. In:
  • Ågren, Maria; Erickson, Amy Louise. 2005. The Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400-1900. Ashgate. 288 pages. ISBN: 0754637824.
 • Johansen, Hanne Marie. 2003. Familien som omsorgsfellesskap. Kapittel 5, pages 170-225. In:
  • Sogner, Sølvi. 2003. I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid. Det Norske Samlaget. 272 pages. ISBN: 82-521-5910-9.

More information in national current research information system (CRIStin)