Home
Centre for Women's and Gender Research
Meeting

Election 2021 – The abortion issue in Norwegian politics

The Centre for Women's and Gender Research and Litteraturhuset i Bergen are co-organizing this meeting to highlight the abortion issue in Norwegian politics.

Svart-kvitt bilete av demonstrasjon, der det fremste banneret viser teksten "Aldri mer strikkepinner - fortsatt sjølbestemt abort"
Photo:
Mimsy Møller © Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv

Main content

The meeting will be held in Norwegian. Information about the programme in Norwegian below:

Våren 2021 har Arbeiderpartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Venstre programfestet selvbestemt abort innen 18. uke, SV inntil 22. uke. Senterpartiets landsmøte vedtok å holde fast ved dagens abortlov, men vil utrede nemndas rolle og navn.

Mens stortingvalgene i 2013 og 2017 brakte med seg forslag om innstramminger av gjeldende abortlov, kan årets valg åpne for liberalisering. Abortnemndas dager kan være talte – eller nemndas rolle kan endres.

Onsdag 8. september rettes søkelyset mot abortsaken i norsk politikk. Vi diskuterer betydningen av abortsaken i historisk lys og i dag – et aktuelt spørsmål for valget 13. september. For å belyse disse temaene samles forskere og politikere til debatt.

Møtet er et samarrangement mellom Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB og Litteraturhuset i Bergen og ledes av Kari Jegerstedt og Hanne Marie Johansen, begge kjønnsforskere ved SKOK.

Arrangementet blir også strømmet på Litteraturhusets YouTube-kanal. Følg denne lenken.

Innledning

Statsviter Kari Tove Elvbakken, forfatter av Abortspørsmålets politiske historie (Universitetsforlaget 2021).

Kommentarer

Historiker Inger Elisabeth Haavet

Marthe Hammer (SV)

Marte Mjøs Persen (Arbeiderpartiet)

Sunniva Andrésdóttir Vik (Rødt)

Innledning og kommentarer følges av en diskusjon.

Attendance is free - booking is necessary. Get your ticket here.