Home
Kari Jegerstedt's picture
Photo:
August Jegerstedt Selnes

Kari Jegerstedt

Associate Professor, Humanistic gender studies, Interim Head of Department
 • E-mailKari.Jegerstedt@uib.no
 • Phone+47 55 58 89 97+47 451 97 013
 • Visitor Address
  Parkveien 9
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Kari Jegerstedt is an associate professor in humanistic gender studies and the teaching coordinator of the undergraduate study program at the Centre of Women's and Gender Research(SKOK).  Her research interest includes: Feminist theory, Literary Theory, Narrative theory, Psychoanalysis, Post colonialism, Globalisation, Feminist fiction, South African Literature, Postmodern fiction, Radical Philosophy, Resistance and Queer theory.

From January 2020, Jegerstedt is interim head of department at SKOK.

Jegerstedts teaching experience covers introductory course in gender studies, gender theory and psychoanalysis courses. Currently, she is supervising one of the PhD-projects related to the French philosopher Alain Badiou.

Academic article
 • 2008. Seksualitet, makt og motstand: Joan Copjec vs. Michel Foucault. Prosopopeia. 21-26.
 • 2008. Anitras etterliv. "Ibsens kvinner" i en postkolonial kontekst. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 55-73.
 • 2008. Angela Carter og Rødhette i eventyrskogen. Vagant. 90-101.
 • 2006. Kampen om forståelsen: Om feminisme og postkolonialisme etter 11.september og Muhammed-karikaturene. Prosopopeia. 32-37.
Report
 • 2016. Tematiske profilområde ved HF. .
Popular scientific lecture
 • 2011. Høyreekstremismens kjønnsideologier.
 • 2011. Hottentott Venus.
 • 2010. Samtale med forfatteren Tomas Espedal.
 • 2010. Kjønnsforskning og biologi.
Academic lecture
 • 2011. Tverrfaglighet og den instrumentelle kunnskapsproduksjon.
 • 2011. Figurer for motstand i globaliseringens tid.
 • 2011. Disgrace in the Age of Multiple Identities: Feminism and 'the Politics of Subtraction'.
 • 2011. Citizenship, Democracy and the Figure of Woman. Nongqawuse's Legacy.
 • 2010. The Big Bad (Were)wolf and the Biopolitics of Female Sexuality.
 • 2010. Gendered Bodies in a Postcolonial Context: Reading Zoe Wicomb's David's Story.
 • 2010. Figures of Resistance in/for a Globalized World.
 • 2010. 'Teaching in the End Times': Humaniora og kunnskapsproduksjon i globaliseringens tidsalder.
 • 2009. Realistisk dokumentasjon eller (post)moderne eksperiment?: Noen refleksjoner rundt begrepet kvinnelitteratur med utgangspunkt i svart, sør-afrikansk 70-tallslitteratur.
 • 2009. Parody and Allegory as Critical Reading Strategies in The Passion of New Eve.
 • 2009. Opposition and/or Resistance: Disgrace in the Age of Multiple Identities.
 • 2009. Om Kjønnsteori.
 • 2009. Motstand.
 • 2009. Feminisme i de mangfoldige identiteters tidsalder.
 • 2008. Lesning og globalisering.
 • 2006. Hva er kjønn? Hva er litteratur? Og har de to spørsmåla noe med hverandre å gjøre?
 • 2005. Beretningen om den store krigen mellom lystprinsippet og realitetsprinsippet: Allegori og parodi i Angela Carters The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman.
Editorial
 • 2014. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 107-109.
 • 2014. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 197-202.
 • 2014. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 1-2.
 • 2013. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning.
Reader opinion piece
 • 2017. Kommentar til humaniorameldningen. Tidsskrift for kjønnsforskning. 215-218.
 • 2011. Poststrukturalisme og kjønnsforskning – svar til Cathrine Holst/Helene Aarseth og Harriet Bjerrum Nielsen. Tidsskrift for kjønnsforskning. 343-348.
 • 2010. Sluttreplikk om kjønnskritikk. Dagbladet.
 • 2010. Mageplask om "Hjernevask". Klassekampen.
 • 2010. Kjønnsforskning på alvor? Dagbladet.
 • 2010. Hva var poststrukturalismen – og har den utspilt sin rolle? Tidsskrift for kjønnsforskning. 405-411.
Short communication
 • 2010. Aktivismens former. Del av debattkollasj om meningen med litteraturvitenskapen, ved Kjersti Aarstein. Prosopopeia.
 • 2009. Enquete om Donna Haraway. Vagant.
Book review
 • 2010. Litteraturen og det fremmede. Om Erich Auerbach. Verdenslitteraturens filologi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 295-311.
 • 2006. For lite kropp og for lite litteratur. Anmeldelse av Unni Langås (red.) Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 125-131.
 • 2002. Anmeldelse av Johan J. Tønneson (red.). Den flerstemmige sakprosaen. Bob : Bok og bibliotek.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2020. Analysing the Cultural Unconscious. Science of the Signifier . Bloomsbury Academic.
 • 2019. Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practices. Brill Academic Publishers.
 • 2016. Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan.
 • 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk.
Non-fiction book
 • 1995. Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen fra venner og kolleger ved Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen. Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen.
Popular scientific article
 • 2011. Hottentott Venus (Heteroskop). Vagant.
 • 2011. Engasjert litteratur (Heteroskop). Vagant.
 • 2011. Amandla! Awethu! (Heteroskop). Vagant.
 • 2009. Opprør. Katastrofe. Trofasthet. The Xhosa Cattle-Killing (1856-57) og kommunismen som idé. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
 • 2009. Jeg er ingenting. Frihet, likhet og søstersolidaritet under apartheid. Fett.
 • 2009. "Kommunismen som idé". Klassekampen.
 • 2005. Gayatri Spivak. Feminismens postkoloniale kritiker. Morgenbladet.
Feature article
 • 2014. Europa -- et uferdig prosjekt. Kronikk om Julia Kristeva. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • 2018. Tarrying with Sexual Matters. Thinking Change from Lacan to Badiou.
 • 2008. Angela Carter leser Freud. Allegorien og parodien som kritiske lesestrategier i The Passion of New Eve.
 • 2007. Angela Carter leser Freud. Parodien og allegorien som kritiske lesestrategier i The Passion of New Eve.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2020. Literature as Philosophy of the Real: Ethics and Sexual Difference in Coetzee's Disgrace.
 • 2019. The Voice of Venus. Angela Carter's Black Venus and the Democratization of Literature. 21 pages.
 • 2019. Refiguring Black Venus. Preliminary Considerations. 18 pages.
 • 2016. "The Hottentot Venus is Unavailable for Comment": Questioning Representation through Aesthetic Practices. 23 pages.
 • 2012. The Art of Speculation. Allegory and Parody as Critical Readings Strategies in The Passion of New Eve.
 • 2012. Frykten for det feminine. Kjønnssymbolikk og misogyni i Behring Breiviks ”manifest”.
 • 2011. 'Teaching in the End Times'. Humaniora og kunnskapsproduksjon i globaliseringens tidsalder. 23 pages.
 • 2008. bell hooks. 8 pages.
 • 2008. Seksualitetsteori og skeiv teori. 4 pages.
 • 2008. Postkolonial teori, svart feminisme og antropologi. 5 pages.
 • 2008. Litteraturvitenskap. 4 pages.
 • 2008. Judith Butler. 13 pages.
 • 2008. Joan Copjec. 9 pages.
 • 2008. Hva er kjønn? Ulike tilnærmingsmåter. 7 pages.
 • 2008. Gayatri Chakravorty Spivak. 11 pages.
 • 2008. Diskursiv tilnærming. 4 pages.
 • 2008. Diskursiv tilnærming. 4 pages.
 • 2008. Dekonstruktiv tilnærming. 6 pages.
 • 2008. Camille Paglia. 7 pages.
 • 2008. Antigone og den allmenne litteraturvitenskapen: Om forholdet mellom kjønnsteori og litteraturteori. 20 pages.
Poster
 • 2011. 'Nyttig' kunnskap – for hvem?
Academic literature review
 • 2011. Frihet i sakte bevegelse (Heteroskop).
Introduction
 • 2016. Gendered Citizenship: The Politics of Representation. 1-14.
 • 2008. Innledning. 11-13.

More information in national current research information system (CRIStin)