Home
Kari Jegerstedt's picture
Photo:
August Jegerstedt Selnes

Kari Jegerstedt

Associate Professor, Humanistic gender studies, Interim Head of Department
 • E-mailKari.Jegerstedt@uib.no
 • Phone+47 55 58 89 97+47 451 97 013
 • Visitor Address
  Parkveien 9
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Kari Jegerstedt is an associate professor in humanistic gender studies and the teaching coordinator of the undergraduate study program at the Centre of Women's and Gender Research(SKOK).  Her research interest includes: Feminist theory, Literary Theory, Narrative theory, Psychoanalysis, Post colonialism, Globalisation, Feminist fiction, South African Literature, Postmodern fiction, Radical Philosophy, Resistance and Queer theory.

From January 2021, Jegerstedt is interim head of department at SKOK.

Jegerstedts teaching experience covers introductory course in gender studies, gender theory and psychoanalysis courses. Currently, she is supervising one of the PhD-projects related to the French philosopher Alain Badiou.

Academic article
 • Show author(s) (2014). Introduction. Nordiques.
 • Show author(s) (2008). Seksualitet, makt og motstand: Joan Copjec vs. Michel Foucault. Prosopopeia. 21-26.
 • Show author(s) (2008). Anitras etterliv. "Ibsens kvinner" i en postkolonial kontekst. Agora. 55-73.
 • Show author(s) (2008). Angela Carter og Rødhette i eventyrskogen. Vagant. 90-101.
 • Show author(s) (2006). Kampen om forståelsen: Om feminisme og postkolonialisme etter 11.september og Muhammed-karikaturene. Prosopopeia. 32-37.
Report
 • Show author(s) (2016). Tematiske profilområde ved HF. .
Lecture
 • Show author(s) (2020). Hegel og feminisme: Fra Simone de Beauvoir til Judith Butler.
 • Show author(s) (2019). Kjønn og språk.
 • Show author(s) (2018). "A Cyborg Manifesto" av Donna Haraway.
 • Show author(s) (2017). Psykoanalyse og nevrovitenskap. Samtale med Siri Hustvedt.
 • Show author(s) (2017). Are We Witnessing a Renaissance of Psychoanalysis? Samtale med Renata Salecl, Henrik Jøker Bjerre og Vladimir Safatle.
 • Show author(s) (2016). Om Rosi Braidottis The Posthuman.
 • Show author(s) (2013). Why Does all the Girls Have To Buy Pink Stuff? Panel discussion.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2021). Naturlege Gleder. Samtale med Anne Sverdrup-Thygeson om boken På Naturens Skuldre og Dara McAnulty Diary of a Young Naturalist.
 • Show author(s) (2020). Man, Woman, and Art. Samtale med Susanne Christensen og Marie Darrieussecq om Leonora Carrington og Paula M. Becker.
 • Show author(s) (2020). Blood, Sweat, and Writing. Samtale med Gloria Gervitz og Mary Rufle om litteratur og kvinners aldring.
 • Show author(s) (2019). What He Said. How did the Idea of Men as the 'Strong Sex' Get Established? Samtale med Angela Saini og Helene Uri.
 • Show author(s) (2019). Psykoanalyse og litteratur. Samtale mellom Gisle Selnes, Kari Jegerstedt og Ulf Karl Olov Nilsson.
 • Show author(s) (2019). Non-Binding Contracts. Does the author have a responsibility for clarifying how their text should be read? Samtale med Dubravka Ugresic og Ane Farsethås.
 • Show author(s) (2019). Har terapeutens kjønn noe å si for utfallet av terapien? Samtale med Hanne Haavind.
 • Show author(s) (2018). When the Rules Do Not Apply. Samtale med Ariel Levy.
 • Show author(s) (2018). Det teknologiske mennesket. Samtale med Bår Stenvik, Cathrine Knudsen og Aksel Tjora.
 • Show author(s) (2018). Arven etter Nedreaas. Samtale med Ingri L. Ramberg, Frode L. Boasson og Grethe F. Syéd.
 • Show author(s) (2017). To write as a female author. Samtale med Siri Hustvedt og Karolina Ramqvist.
 • Show author(s) (2017). Margareth Atwood. The Handmaid's Tale. Paneldebatt.
 • Show author(s) (2016). Tribute to Jamaica Kincaid.
 • Show author(s) (2016). Feminisme og Nyliberalisme. Debattledelse.
 • Show author(s) (2016). 'Å lese Lessing. Tett på Martha Quest'. Samtale med Elisabeth Beanca Halvorsen og Tomas Espedal.
 • Show author(s) (2015). Kenya as a Novel. Samtale med Yvonne A. Owuor og Stefan Helgesson.
 • Show author(s) (2015). Afropolitan Feminism. Samtale med Minna Salami.
 • Show author(s) (2013). The Meaning of An Aesthetic Education on the Era of Globalization. Samtale med Gayatri Spivak.
 • Show author(s) (2012). Santu Mofokeng i møte med sentrale forfattere fra Sør-Afrika. Samtaleleder.
 • Show author(s) (2011). Høyreekstremismens kjønnsideologier.
 • Show author(s) (2011). Hottentott Venus.
 • Show author(s) (2010). Samtale med forfatteren Tomas Espedal.
 • Show author(s) (2010). Kjønnsforskning og biologi.
Academic lecture
 • Show author(s) (2021). Rendering Difference: Art, Politics, and the Call to Decolonize.
 • Show author(s) (2019). Writing the Effects of War through the Feminine Body. A Reading of Dubravka Ugresic's Yugoslavian Essays.
 • Show author(s) (2019). Transgender Narratives and the Truth of Sex.
 • Show author(s) (2019). Sex and Subjectivity in the Age of the Brain: Philosophical and Aesthetic Imaginaries of (Post)Human Futures in Light of Neuro-Technologies.
 • Show author(s) (2019). Caught Between Colonial Violence and Ecotourism: A Second Look at Zakes Mda's The Heart of Redness (2000).
 • Show author(s) (2018). Teaching Critical Gender Studies – Dilemmas of Identity and Politics. Roundtable discussion also including Rosemarie Buikema and Tamara Shefer.
 • Show author(s) (2018). Marcusian Feminism: Angela Carter and the Spirit of 68'.
 • Show author(s) (2018). De-colonial Critique and SDGs.
 • Show author(s) (2018). De Varme Hendene: Nedreaas's miskjente kommunistiske roman?
 • Show author(s) (2017). What is Imagination?
 • Show author(s) (2017). Thinking the Event in the Postcolony.
 • Show author(s) (2017). Post-Colonial Theory and South-African Literature.
 • Show author(s) (2017). Kjønn og makt som språklige praksiser. Lesninger av kulturen som tekst.
 • Show author(s) (2017). Angela Carter and the Democratization of Literature: Rereading Black Venus.
 • Show author(s) (2016). Necropolitics and Affirmation in/of the Feminine in Postcolonial Literature.
 • Show author(s) (2016). Necro-politics and the affirmation in/of the feminine in postcolonial literary knowledge production.
 • Show author(s) (2016). Literature; or, Philosophy of Sexual Difference.
 • Show author(s) (2015). Planetarity and Literary Climate Imaginaries.
 • Show author(s) (2015). Hvorfor ikke lese en roman? Lesning og skrift som feministiske strategier.
 • Show author(s) (2014). The Sexuality of Extremism: A Reading of Two 'Manifestos'.
 • Show author(s) (2013). Postcolonial citizenship and the figure of woman: The case of the 'Hottentot Venus'.
 • Show author(s) (2013). Lange netter: Kjærlighet som sannhetsprosedyre og skaperkraft.
 • Show author(s) (2012). Sexual Difference in a Post-colonial, literary context.
 • Show author(s) (2011). Tverrfaglighet og den instrumentelle kunnskapsproduksjon.
 • Show author(s) (2011). Figurer for motstand i globaliseringens tid.
 • Show author(s) (2011). Disgrace in the Age of Multiple Identities: Feminism and 'the Politics of Subtraction'.
 • Show author(s) (2011). Citizenship, Democracy and the Figure of Woman. Nongqawuse's Legacy.
 • Show author(s) (2010). The Big Bad (Were)wolf and the Biopolitics of Female Sexuality.
 • Show author(s) (2010). Gendered Bodies in a Postcolonial Context: Reading Zoe Wicomb's David's Story.
 • Show author(s) (2010). Figures of Resistance in/for a Globalized World.
 • Show author(s) (2010). 'Teaching in the End Times': Humaniora og kunnskapsproduksjon i globaliseringens tidsalder.
 • Show author(s) (2009). Realistisk dokumentasjon eller (post)moderne eksperiment?: Noen refleksjoner rundt begrepet kvinnelitteratur med utgangspunkt i svart, sør-afrikansk 70-tallslitteratur.
 • Show author(s) (2009). Parody and Allegory as Critical Reading Strategies in The Passion of New Eve.
 • Show author(s) (2009). Opposition and/or Resistance: Disgrace in the Age of Multiple Identities.
 • Show author(s) (2009). Om Kjønnsteori.
 • Show author(s) (2009). Motstand.
 • Show author(s) (2009). Feminisme i de mangfoldige identiteters tidsalder.
 • Show author(s) (2008). Lesning og globalisering.
 • Show author(s) (2006). Hva er kjønn? Hva er litteratur? Og har de to spørsmåla noe med hverandre å gjøre?
 • Show author(s) (2005). Beretningen om den store krigen mellom lystprinsippet og realitetsprinsippet: Allegori og parodi i Angela Carters The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman.
Editorial
 • Show author(s) (2014). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 275-277.
 • Show author(s) (2014). Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 197-202.
 • Show author(s) (2014). Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 107-109.
 • Show author(s) (2014). Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 1-2.
 • Show author(s) (2013). Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2017). Kommentar til humaniorameldningen. Tidsskrift for kjønnsforskning. 215-218.
 • Show author(s) (2011). Poststrukturalisme og kjønnsforskning – svar til Cathrine Holst/Helene Aarseth og Harriet Bjerrum Nielsen. Tidsskrift for kjønnsforskning. 343-348.
 • Show author(s) (2010). Sluttreplikk om kjønnskritikk. Dagbladet.
 • Show author(s) (2010). Mageplask om "Hjernevask". Klassekampen.
 • Show author(s) (2010). Kjønnsforskning på alvor? Dagbladet.
 • Show author(s) (2010). Hva var poststrukturalismen – og har den utspilt sin rolle? Tidsskrift for kjønnsforskning. 405-411.
Short communication
 • Show author(s) (2010). Aktivismens former. Del av debattkollasj om meningen med litteraturvitenskapen, ved Kjersti Aarstein. Prosopopeia.
 • Show author(s) (2009). Enquete om Donna Haraway. Vagant.
Book review
 • Show author(s) (2014). Eva Heggestad, Anna Williams og Ann Öhrberg (red.): Fält i förvandling. Genusvetenskaplig litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 354-357.
 • Show author(s) (2010). Litteraturen og det fremmede. Om Erich Auerbach. Verdenslitteraturens filologi. Agora. 295-311.
 • Show author(s) (2006). For lite kropp og for lite litteratur. Anmeldelse av Unni Langås (red.) Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 125-131.
 • Show author(s) (2002). Anmeldelse av Johan J. Tønneson (red.). Den flerstemmige sakprosaen. Bob : Bok og bibliotek.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2020). Analysing the Cultural Unconscious. Science of the Signifier . Bloomsbury Academic.
 • Show author(s) (2019). Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practices. Brill Academic Publishers.
 • Show author(s) (2016). Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan.
 • Show author(s) (2008). Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk.
Non-fiction book
 • Show author(s) (1995). Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen fra venner og kolleger ved Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen. Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2011). Hottentott Venus (Heteroskop). Vagant.
 • Show author(s) (2011). Engasjert litteratur (Heteroskop). Vagant.
 • Show author(s) (2011). Amandla! Awethu! (Heteroskop). Vagant.
 • Show author(s) (2009). Opprør. Katastrofe. Trofasthet. The Xhosa Cattle-Killing (1856-57) og kommunismen som idé. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
 • Show author(s) (2009). Jeg er ingenting. Frihet, likhet og søstersolidaritet under apartheid. Fett.
 • Show author(s) (2009). "Kommunismen som idé". Klassekampen.
 • Show author(s) (2005). Gayatri Spivak. Feminismens postkoloniale kritiker. Morgenbladet.
Feature article
 • Show author(s) (2014). Europa -- et uferdig prosjekt. Kronikk om Julia Kristeva. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2012). Å jage skygger i Sør-Afrika. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2018). Tarrying with Sexual Matters. Thinking Change from Lacan to Badiou.
 • Show author(s) (2008). Angela Carter leser Freud. Allegorien og parodien som kritiske lesestrategier i The Passion of New Eve.
 • Show author(s) (2007). Angela Carter leser Freud. Parodien og allegorien som kritiske lesestrategier i The Passion of New Eve.
Interview
 • Show author(s) (2016). 22. juli: Hatet mot kvinner.
 • Show author(s) (2015). Holbergsamtalen 2015: Marina Warner.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2020). Literature as Philosophy of the Real: Ethics and Sexual Difference in Coetzee's Disgrace.
 • Show author(s) (2019). The Voice of Venus. Angela Carter's Black Venus and the Democratization of Literature. 21 pages.
 • Show author(s) (2019). Refiguring Black Venus. Preliminary Considerations. 18 pages.
 • Show author(s) (2016). "The Hottentot Venus is Unavailable for Comment": Questioning Representation through Aesthetic Practices. 23 pages.
 • Show author(s) (2012). The Art of Speculation. Allegory and Parody as Critical Readings Strategies in The Passion of New Eve.
 • Show author(s) (2012). Frykten for det feminine. Kjønnssymbolikk og misogyni i Behring Breiviks ”manifest”.
 • Show author(s) (2011). 'Teaching in the End Times'. Humaniora og kunnskapsproduksjon i globaliseringens tidsalder. 23 pages.
 • Show author(s) (2008). bell hooks. 8 pages.
 • Show author(s) (2008). Seksualitetsteori og skeiv teori. 4 pages.
 • Show author(s) (2008). Postkolonial teori, svart feminisme og antropologi. 5 pages.
 • Show author(s) (2008). Litteraturvitenskap. 4 pages.
 • Show author(s) (2008). Judith Butler. 13 pages.
 • Show author(s) (2008). Joan Copjec. 9 pages.
 • Show author(s) (2008). Hva er kjønn? Ulike tilnærmingsmåter. 7 pages.
 • Show author(s) (2008). Gayatri Chakravorty Spivak. 11 pages.
 • Show author(s) (2008). Diskursiv tilnærming. 4 pages.
 • Show author(s) (2008). Diskursiv tilnærming. 4 pages.
 • Show author(s) (2008). Dekonstruktiv tilnærming. 6 pages.
 • Show author(s) (2008). Camille Paglia. 7 pages.
 • Show author(s) (2008). Antigone og den allmenne litteraturvitenskapen: Om forholdet mellom kjønnsteori og litteraturteori. 20 pages.
Poster
 • Show author(s) (2019). Concluding Remarks. Roundtable.
 • Show author(s) (2011). 'Nyttig' kunnskap – for hvem?
Academic literature review
 • Show author(s) (2011). Frihet i sakte bevegelse (Heteroskop). Vagant.
Introduction
 • Show author(s) (2016). Gendered Citizenship: The Politics of Representation. 1-14.
 • Show author(s) (2008). Innledning. 11-13.

More information in national current research information system (CRIStin)

Related content