Home
Kari Jegerstedt's picture

Kari Jegerstedt

Associate Professor, Humanistic gender studies
 • E-mailKari.Jegerstedt@uib.no
 • Phone+47 55 58 89 97
 • Visitor Address
  Ida Bloms hus, Allégaten 34, 3. etasje
  Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Kari Jegerstedt is an associate professor in humanistic gender studies and the teaching coordinator of the undergraduate study program at the Centre of Women's and Gender Research(SKOK).  Her research interest includes: Feminist theory, Literary Theory, Narrative theory, Psychoanalysis, Post colonialism, Globalisation, Feminist fiction, South African Literature, Postmodern fiction, Radical Philosophy, Resistance and Queer theory.

Jegerstedts teaching experience covers introductory course in gender studies, gender theory and psychoanalysis courses. Currently, she is supervising one of the PhD-projects related to the French philosopher Alain Badiou.

Books
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita. 2016. Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan. ISBN: 9781137517647.
 • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 pages. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Byrkjeland, Gro; Haaland, Heidi; Jegerstedt, Kari; Kittang, Atle; Larsen, Janike Kampevold; Linneberg, Arild; Lothe, Jakob; Moi, Toril; Mortensen, Ellen; Røskeland, Marianne; Selnes, Gisle; Sætre, Lars; Litteraturvitenskapelig inst., Universitetet i Bergen. 1995. Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen fra venner og kolleger ved Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen. 342 pages. ISBN: 82-91553-00-9.
Journal articles
 • Buvik, Per; Mortensen, Ellen; Jegerstedt, Kari. 2014. Europa -- et uferdig prosjekt. Kronikk om Julia Kristeva. Bergens Tidende. Published 2014-11-25.
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari. 2014. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 28: 197-202.
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari. 2014. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 28: 107-109.
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari. 2014. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 38: 1-2.
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari. 2013. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 37.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. Hottentott Venus (Heteroskop). Vagant. 2.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. Poststrukturalisme og kjønnsforskning – svar til Cathrine Holst/Helene Aarseth og Harriet Bjerrum Nielsen. Tidsskrift for kjønnsforskning. 4. 343-348.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. Amandla! Awethu! (Heteroskop). Vagant. 4.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. Frihet i sakte bevegelse (Heteroskop). Vagant. 3.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. Engasjert litteratur (Heteroskop). Vagant. 1.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Litteraturen og det fremmede. Om Erich Auerbach. Verdenslitteraturens filologi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 4/2009. 295-311.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Kjønnsforskning på alvor? Dagbladet. Published 2010-03-29.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Hva var poststrukturalismen – og har den utspilt sin rolle? Tidsskrift for kjønnsforskning. 4/2010. 405-411.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Sluttreplikk om kjønnskritikk. Dagbladet. Published 2010-04-12.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Mageplask om "Hjernevask". Klassekampen. Published 2010-03-22.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Aktivismens former. Del av debattkollasj om meningen med litteraturvitenskapen, ved Kjersti Aarstein. Prosopopeia. 2-3/2010.
 • Jegerstedt, Kari. 2009. Jeg er ingenting. Frihet, likhet og søstersolidaritet under apartheid. Fett. 3.
 • Jegerstedt, Kari. 2009. Opprør. Katastrofe. Trofasthet. The Xhosa Cattle-Killing (1856-57) og kommunismen som idé. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 28.
 • Jegerstedt, Kari. 2009. Enquete om Donna Haraway. Vagant. 3.
 • Jegerstedt, Kari; Selnes, Gisle. 2009. "Kommunismen som idé". Klassekampen. Published 2009-04-14.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Angela Carter og Rødhette i eventyrskogen. Vagant. 3. 90-101.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Seksualitet, makt og motstand: Joan Copjec vs. Michel Foucault. Prosopopeia. 1. 21-26.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Anitras etterliv. "Ibsens kvinner" i en postkolonial kontekst. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 4/07. 55-73.
 • Jegerstedt, Kari. 2006. Kampen om forståelsen: Om feminisme og postkolonialisme etter 11.september og Muhammed-karikaturene. Prosopopeia. 1/2. 32-37.
 • Jegerstedt, Kari. 2006. For lite kropp og for lite litteratur. Anmeldelse av Unni Langås (red.) Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 2. 125-131.
 • Jegerstedt, Kari. 2005. Gayatri Spivak. Feminismens postkoloniale kritiker. Morgenbladet. Published 2005-12-16.
 • Jegerstedt, Kari. 2002. Anmeldelse av Johan J. Tønneson (red.). Den flerstemmige sakprosaen. Bob : Bok og bibliotek. 1.
Reports and theses
 • Slaattelid, Rasmus Tore; Brautaset, Camilla; Sandin, Pär Ola; Gamlund, Espen; Rolvsjord, Randi; Skorgen, Torgeir; Jegerstedt, Kari. 2016. Tematiske profilområde ved HF. Det humanistiske fakultet., Bergen. 32 pages.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Angela Carter leser Freud. Allegorien og parodien som kritiske lesestrategier i The Passion of New Eve.
 • Jegerstedt, Kari. 2007. Angela Carter leser Freud. Parodien og allegorien som kritiske lesestrategier i The Passion of New Eve. 262 pages.
Book sections
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita. 2016. Gendered Citizenship: The Politics of Representation. Kapittel 1 Introduksjon, pages 1-14. In:
  • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita. 2016. Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan. ISBN: 9781137517647.
 • Gjerden, Jorunn Svensen; Jegerstedt, Kari; Svrljuga, Zeljka. 2016. "The Hottentot Venus is Unavailable for Comment": Questioning Representation through Aesthetic Practices. IV, 13, pages 281-303. In:
  • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita. 2016. Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan. ISBN: 9781137517647.
 • Jegerstedt, Kari. 2012. The Art of Speculation. Allegory and Parody as Critical Readings Strategies in The Passion of New Eve. Kapittel 12. In:
  • Andermahr, Sonya; Phillips, Lawrence. 2012. Angela Carter: New Critical Readings. Continuum. 272 pages. ISBN: 978-1441169280.
 • Jegerstedt, Kari. 2012. Frykten for det feminine. Kjønnssymbolikk og misogyni i Behring Breiviks ”manifest”. Kapittel 6. In:
  • Østerud, Svein. 2012. 22. juli. Forstå - forklare - forebygge. Abstrakt forlag. 308 pages. ISBN: 978-82-7935-336-2.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. 'Teaching in the End Times'. Humaniora og kunnskapsproduksjon i globaliseringens tidsalder. Kapittel 6, pages 113-135. In:
  • Øyen, Simen Andersen; Muftuoglu, Ingrid; Birkeland, Finn Ingar. 2011. Humanioras fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og samfunn. Cappelen Damm AS. 253 pages. ISBN: 978-82-02-35942-3.
 • Egeland, Cathrine; Jegerstedt, Kari. 2008. Diskursiv tilnærming. Kapittel, pages 70-73. In:
  • Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 pages. ISBN: 9788205372177.
 • Gressgård, Randi; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel. 2008. Postkolonial teori, svart feminisme og antropologi. kapittel, pages 194-198. In:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 pages. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Joan Copjec. Underkapitel del 2, pages 279-287. In:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 pages. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Dekonstruktiv tilnærming. Kapittel, pages 87-92. In:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 pages. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Antigone og den allmenne litteraturvitenskapen: Om forholdet mellom kjønnsteori og litteraturteori. del 1, kapitel 1, pages 25-44. In:
  • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Waage, Lars Rune. 2008. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag. 330 pages. ISBN: 978-82-519-2376-7.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Judith Butler. Underkapitel del 1, pages 74-86. In:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 pages. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Gayatri Chakravorty Spivak. underkapitel del 1, pages 93-103. In:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 pages. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. bell hooks. Underkapitel del 2, pages 205-212. In:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 pages. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Camille Paglia. Underkapitel del 2, pages 249-255. In:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 pages. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Litteraturvitenskap. Underkapitel del 2, pages 231-234. In:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 pages. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari; Egeland, Cathrine. 2008. Diskursiv tilnærming. Underkapitel del 1, pages 70-73. In:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 pages. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari; Mortensen, Ellen. 2008. Hva er kjønn? Ulike tilnærmingsmåter. Innledning del 1, pages 15-21. In:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 pages. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari; Mortensen, Ellen. 2008. Seksualitetsteori og skeiv teori. Underkapitel del 2, pages 288-291. In:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 pages. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Innledning. Innledning, pages 11-13. In:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 pages. ISBN: 978-82-05-372177.

More information in national current research information system (CRIStin)