Home
Marine microbiology
Play the game!

Kom deg unna hoppekrepsen!

Planteplankton og dyreplankton danner et av de viktigste grunnlag for livet på jorda.

Main content

Lær om økologien som finner sted i en liten dråpe med vann her!