Home
Marine microbiology
Play the game!

Kom deg unna hoppekrepsen!

Planteplankton og dyreplankton danner et av de viktigste grunnlag for livet på jorda.

Lær om økologien som finner sted i en liten dråpe med vann her!